Vinster med att ha med själen i ledarskapet

Reflekterar över det jag sett hända när företagsledaren mött sin själ, efter att ha fått grepp om ännu några fler bitar av sig själv som människa, och integrerat det i sitt varande, sitt sätt att leva och leda. Vinsterna är många, en del tydliga, andra mer subtila och visar sig först senare som ringar på vattnet. Det kan vara då det går upp för den som investerat tid i att fördjupa sig i sig själv och sitt livs ledarskap vad vinsterna är. Här är några av dem.


Du har tillgång till en ständigt närvarande rådgivare

Ingenting går upp mot att stå i kontakt med sin inre ledare, där beslut och val förankras på ett så övertygande sätt att det inte kan rubbas. Det känns när beslut kommer inifrån.

Du ser lättare människors egentliga kapacitet

I mötet med människor, dina medarbetare, chefer och din familj, har du genom din egen kontakt med själen en förmåga att titta förbi de yttre faktorerna, se och bekräfta människan på djupet.

Närvaro, lyhördhet och tydlighet

Dessa ledaregenskaper och andra optimeras och din förmåga att hantera eventuell stress stärks inifrån och ut.

Du är en och densamma hemma och på jobbet

Fylld av din grundenergi inifrån och ut står du alltid kvar i det som är du. Inga roller behövs, du är i balans och har förmågan att hantera det som kommer din väg inifrån en punkt i dig själv som är neutral och oberoende.

Känslan av sammanhang

Gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut och idag behöver vi utgå från oss själva i alla livets områden. Vad är en ledare och vad är t.ex. en pappa och mamma? Några av livets viktigaste ledaruppdrag.

Syftet med Stubbetid

Att få distans till vardagen och tänka igenom prioriteringar och livsmål samtidigt som du har en extern resurs som ställer de obekväma frågorna, lyser på den kapacitet du har och fungerar som en kanal till ditt inre.


I arbetet med människor upplever jag lönsamhet på flera plan med den kraftfullhet som varje individ egentligen äger men som inte alltid får det utrymme den förtjänar. Förankringen i ledarskapets själsliga del ger varje människa en ökad förmåga att göra det hon eller han ska, och samtidigt vara där för andra.

Jag tar ingalunda grepp om de subtila och abstrakta delarna utan att förankra dem i något konkret. Energin, känslan och upplevelsen av själens plan för livet ska fysiskt praktiskt integreras med och komplettera den konkreta handlingsplanen. Hur bedömer vi tillsammans utifrån vem du är, ditt utgångsläge och din riktning framåt.

Tid för reflektion, tid för djupgående utveckling, tid för att förankra ledarskapet inifrån själen och ut. Stubbetid.

Aryel Walett
Ledarskapsutvecklare med fokus på människan och själen