Aryel Walett

Med jobbet som livsstil har jag länge intresserat mig för ledarskapets olika aspekter, både på det privata och professionella planet, och jag har mångårig erfarenhet av att kombinera själen med ledarskapet. Tidigare har jag arbetat som receptionschef inom hotell- och konferens, i ledande roller i butik, på kontor och kundmottagning samt som föreståndare på det utbildnings- och rehab center där jag själv utbildade mig innan jag blev anställd.

Min uppgift är att stärka dig som människa, inifrån själen och ut,
så att du kan fungera som bäst i det uppdrag du har, hemma och på jobbet

Jag är certifierad Energiolog och har sedan 1999 arbetat med människors behov av förändring och utveckling vilket jag närmar mig med en stor dos sunt förnuft och glimten i ögat. Med åren har detta utvecklats till ett arbete för och med människor, privatpersoner, egna företagare och företagsledare som vill låta själen ta plats i livet och ledarskapet.

För att fungera som människa är det grundläggande att kunna leda sig själv, inifrån och ut.

Min förmåga att uppfatta och tydliggöra det subtila i människan används för att komplettera den process som leder till konkret handling. Jag fungerar som bollplank och vägledare som ger extra energi och en spark i baken där det behövs. I mitt arbete är det nödvändigt att kunna stå stadigt med båda fötterna på jorden och samtidigt ha en nyfiken inställning. Att alltid ta fasta på ögonblicket och rikta uppmärksamheten mot det som händer just här och just nu. Där börjar förändringen.

Aryel Walett
Certifierad Energiolog


Om AB Walétt

Verksamheten startades 2008 med privatpersoner och soloföretagare som primära målgrupper och har sedan 2016 utvecklat sitt eget koncept Stubbetid® för ledare i hela landet. Företaget ägs och drivs av Aryel Walett.