AryelWalett, vem är Aryel Walett, stubbetid

Jag är en kvinna och mamma som jobbat i flera år med ledarskapets olika aspekter, både på det privata och professionella planet. Yrkesmässig erfarenhet, bland annat som chef och ledare, har jag inom hotell- och konferensbranschen, butik, kontor och kundmottagning samt som föreståndare på det utbildnings- och rehab center där jag själv utbildade mig innan jag blev anställd.

Mitt uppdrag är att fördjupa människans kontakt med själens intention med livet.

Som energiterapeut och certifierad Energiolog har jag sedan 1999 arbetat med människors behov av förändring och jag närmar mig problematik inklusive möjligheter med en stor dos sunt förnuft och glimten i ögat. Med åren har detta utvecklats till ett arbete för och med företagsledare som vill låta själens ledarskap ta plats.

För att fungera som människa är det grundläggande att kunna leda sig själv, inifrån och ut.

Min förmåga att uppfatta och tydliggöra det subtila i människan används för att komplettera den process som leder till konkret handling. Jag fungerar som bollplank och vägledare som ger extra energi och en spark i baken där det behövs. I mitt arbete är det nödvändigt att kunna stå stadigt med båda fötterna på jorden och samtidigt ha en nyfiken inställning. Att alltid ta fasta på ögonblicket och rikta uppmärksamheten mot det som händer just här och just nu. Där börjar förändringen.

Aryel Walett
Certifierad Energiolog

”Stubbetid – inre förankring, kunskap, energi, balans, harmoni, trygghet och förnyad livsgjädje – Du är grym Aryel!”