Aryel Walett

Med jobbet som livsstil har jag länge intresserat mig för ledarskapets olika aspekter, både på det privata och professionella planet, och jag har mångårig erfarenhet av att kombinera själen med ledarskapet. Tidigare har jag arbetat som receptionschef inom hotell- och konferens, i ledande roller i butik, på kontor och kundmottagning samt som föreståndare på det utbildnings- och rehab center där jag själv utbildade mig innan jag blev anställd.

Mitt uppdrag är att fördjupa människans kontakt med själens intention med livet.

Jag är certifierad Energiolog och har sedan 1999 arbetat med människors behov av förändring och utveckling vilket jag närmar mig med en stor dos sunt förnuft och glimten i ögat. Med åren har detta utvecklats till ett arbete för och med företagsledare som vill låta själens ledarskap ta plats.

För att fungera som människa är det grundläggande att kunna leda sig själv, inifrån och ut.

Min förmåga att uppfatta och tydliggöra det subtila i människan används för att komplettera den process som leder till konkret handling. Jag fungerar som bollplank och vägledare som ger extra energi och en spark i baken där det behövs. I mitt arbete är det nödvändigt att kunna stå stadigt med båda fötterna på jorden och samtidigt ha en nyfiken inställning. Att alltid ta fasta på ögonblicket och rikta uppmärksamheten mot det som händer just här och just nu. Där börjar förändringen.

Världen förtjänar och behöver fler ledare som står i kontakt med sitt själsliga uppdrag och ger det goda vidare som optimerar individer och mänskligheten, samt framtidens ledare. Därför finns Stubbetid®.

Aryel Walett
Certifierad Energiolog


Om AB Walétt

Verksamheten startades 2008 med privatpersoner och soloföretagare som primära målgrupper och har sedan 2016 utvecklat sitt eget koncept Stubbetid® för ledare i hela landet. Företaget finns i Ystad och ägs av Aryel och Bjerne Walett.