Du är företagsledare med en djupare tanke om ditt ledarskap och hur det formas i relation till människorna omkring dig. För dig är arbetet en stor del av en livsstil, något som engagerar dig starkt och som du sätter stort värde på.

Du har kommit till en punkt i livet där du vill gå djupare in i dig själv och utveckla din ledarstil. Genom att hitta fram till din inneboende kapacitet stärker du viktiga ledaregenskaper som lyhördhet, tydlighet och närvaro samt förmågan att se individen.

Du inser vikten av att få med alla delar av dig själv för att kunna fungera fullt ut som medmänniska.

Du är nyfiken på att upptäcka mer om dig själv och vill förstå själens intention med livet så att den kan tjäna som din egen, inre ledare.