Var tar människan vägen i vår värld som utvecklas tekniskt och digitaliseras i rasande takt?

Tänk om framtiden innebär att vi är hänvisade till datorer och robotar för all form av kommunikation? För att lösa våra inre och yttre konflikter. För hantering av medarbetarsamtal. För godmorgon-stunden med barnen….

Vad händer med människan utan möten och närvaro, fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt?

Det är NU vi måste komma ihåg, påminna oss och påminnas om vår ursprungliga natur. Människan behöver förankring för att leva och fungera fullt ut. Det är samma som med andlighet. Ju mer man vill öppna upp desto mer jordad behöver man vara, annars är risken att man tappar fotfästet och till slut mår väldigt dåligt.

För att vi som levande varelser ska stå stadigt i den hissnande tekniska och globala utvecklingen behöver vi stå i kontakt med vår kärna och det som är existentiellt viktigt.

Vad händer med den visdom du bär på, den livserfarenhet många människor och framtidens ledare skulle ha nytta av? Vad är viktigt för dig? Vad fyller ditt liv med mål och mening?

Jag tänker att framtidens ledare behöver få med sig lite klokskaper från dem som minns hur vi interagerade utan mobiltelefoner, mail och datorer. Allt var inte bättre förr men jag anar att det finns många visa ledare som fortfarande inte fått eller gett sig själva möjligheten att visa vad de går för, egentligen, och ge det vidare.

Jag tror att de som befinner sig i den senare delen av livet är viktiga att lyssna på. Lika viktigt som att lyssna på de yngre när det gäller digitaliseringens framfart för att hänga med, lika viktigt är det att lyssna till gammal visdom för existensens skull.

Med Stubbetid vill jag hjälpa dig att hitta kärnan och ta hand om ditt självledarskap, inifrån och ut. Ta fram mer av själen i ditt liv och ledarskap. Förankra dig. Ta vara på dina mänskliga resurser och optimera dig för att finnas där för andra. Som ditt livs ledare.

Jag vill ge dig en bit till av dig själv som förankrar din mission i existentiella värden. Som inventerar, rensar och sorterar samt skalar av det som inte längre tjänar ditt nuvarande behov av mål och mening.

Med Stubbetid vill jag ge dig möjligheten att reflektera över det som är viktigt, på riktigt, och ur det djupgående inre arbetet konkretisera hur du integrerar det i ditt uppdrag, hemma och på jobbet.

Samtalet är ett verktyg i mötet där vi tillsammans kartlägger dig, ditt liv och ledarskap, med syfte att ge dig ett djupare grepp om dina personliga kärnvärden, det som optimerar din funktion som människa och ledare inifrån själen och ut.