Varför företagsledare? – ur ett större perspektiv.

En av anledningarna till att jag erbjuder dig Stubbetid® för ditt (inre och själv-) ledarskap är för att du har en vision.

Med handen på hjärtat och förankrad i din kärna, det jag kallar själen, kan du göra skillnad för så många fler än dig själv. Din visdom och din livskraft är till för att delas med andra och ge människorna som följer dig möjlighet att växa i sig. Så att deras egentliga kapacitet nyttjas och gör gott för dem, deras relationer och arbetet.

Du förstår att lönsamhet handlar om att se människorna och verka för att ta vara på de resurser som finns.

Vilken är din existentiella drivkraft? Hur påverkar den dina val och beslut, dina relationer och ditt ledarskap?

En chef och ledare är någon som medarbetaren ska kunna vända sig till för trygghet, närvaro och tydlighet utan att ledaren “tar över” eller kör över medarbetarens uppdrag och funktion med instruktioner som tar död på de mänskliga resurserna genom att bara fokusera på effektivitet och lönsamhet ur ett monetärt perspektiv.

En ledare öppnar rum för människor att växa och utvecklas i sig själva och ser till att medarbetaren får möjlighet att nyttja mer av sin egentliga kapacitet. På så sätt kommer medarbetaren ger mer av sig själv och bidra till lönsamheten på fler plan än på sista raden.

Det kan vara så att ledaren ser mer i medarbetaren än vad han eller hon själv gör. Då ser ledaren till att den personen får hjälp att upptäcka sin egen egentliga kapacitet samt konkretisera vad hon eller han kan göra mer än det som redan görs. På så sätt bidrar företaget till att medarbetare utvecklas och optimeras personligt på ett sätt som påverkar människors funktion, balans och välmående, på jobbet OCH hemma.

Detta innebär att en ledare har möjligheten att påverka så många fler än sig själv, sina närmaste, sin ledningsgrupp och sina medarbetare.

En enda person kan göra skillnad för många genom att först se om sitt eget hus och sen vända sig utåt till sina följare för att ge dem av sitt bästa.

Om ditt liv fungerar påverkar du din familj.
Om din familj fungerar påverkar den samhället.
Om samhället fungerar påverkar det landet.
Om landet fungerar påverkar det hela världen.
Om världen fungerar sprider det sig som ringar över hela universum.

Din påverkan börjar med dig själv och sprider sig utåt. Försäkra dig om att din påverkan är både stark och välgörande.

Allt växande sprider sig utåt från en fruktsam och kraftfull kärna. Du är en kärna.

– ur Ledarskapets TAO.