Stubbetid tjänar varenda kotte på!

Uttalandet är mitt eget och som gammal go Gõteborgare slänger jag mig med såna här uttryck och metaforer med en glimt i ögat och en dos allvar på djupet. Just detta uttalade figurerar i artikeln om mig som medlem i Nätverket Österlen.

Hur menar jag då?

En företagsledare är omgiven av människor som både direkt och indirekt påverkas av det som han eller hon gör med sig själv, sitt liv, sin vision och värdegrund, existentiellt, fysiskt praktiskt, privat, socialt och professionellt. Människan är sammansatt av själ, känslor, tankar och en fysisk kropp till en summa av kardemumman där personens förmågor, egenskaper och kvalitéer är präglade av uppväxt, livserfarenhet och i hur djup kontakt individen står med sin egen kärna. Allt detta har personen med sig in i relation till sin omgivning, hemma och på jobbet.

Att vara en god ledare kräver att man förmår att lägga sina egna känslor och behov åt sidan. Dels för att kunna vara oberoende och konstruktiv i val och beslut. Dels för att stå stadigt när och om det krisar.

När företagsledaren går på djupet med sig själv för att få till en förändring eller hantera en utifrån kommande förändring kommer det att få ringar på vattnet till de människor han eller hon har att göra med på daglig basis. Ju mer förankrad han eller hon är i sin kärna desto mer kraft finns att tillgå för att nyttja sin optimala kapacitet.

Närvaro, lyhördhet och tydlighet är egenskaper som jag personligen tillskriver ett ledarskap som ser individen och det som människan kan växa i. Vilket i sig gynnar medarbetarens insats på arbetsplatsen. Förmåga att få sina människor på jorden (familj och vänner) och medarbetare att känna sig sedda och hörda är avgörande en viktig del för att göra skillnad. Om det är det man vill med sitt liv och ledarskap.

Stubbetid som är en möjlighet för företagsledaren att gå på djupet med sig själv, inventerar, reflektera och förankra – för att sen ta det vidare med sig i sitt uppdrag i vardagen där hon eller han bidrar till andra människors växande och utveckling – blir slutligen en insats för individen som fortplantar sig till så många fler.