Vårda dina människor på jorden som plantor

När du har en situation eller relation att hantera är det vettigt att ta distans, förankra dig och titta på lösningar som lönar sig ur ett längre och hållbart perspektiv. Du kan behöva dra dig undan för att titta på situationen med distans även rent geografiskt. Miljöombytet ger dig ny luft och nya intryck som väcker det i dig som leder fram till det du behöver göra.

Vad behöver just den här situationen?

Vad behöver den av dig? Det kan vara personliga egenskaper hos dig som när de optimeras ger dig tydliga och konkreta indikationer på vad du ska göra, och hur. Det kan vara identifiering av åtgärd som ska till så att du kan se vad du behöver ta tag i.

Om du inte kan se vad som behöver göras så är det svårt att göra det

En kartläggning av situationen och dig i relation till den ger dig klarhet så att du kan göra en handlingsplan som hjälper dig att genomföra processen på ett förankrat sätt som stämmer med vem du är och vad du står för.

Se dina barn, din partner, dina medmänniskor, dina chefer och medarbetare som värdefulla plantor.

De behövs för att generera syre. De behövs för att blomma och ge världen av sin skönhet och visdom. De behöver dig för att värna om jorden de ska växa i, ljuset, vattnet och näringen du är här för att ge.

Låt ditt inre ledarskap växa sig frodigt, befruktande, näringsrikt och själsligt inifrån din kärna och ut.

– Ur “Inre ledarskapets A och O”