Välkommen till ditt livs ledarskap 2018!

Vad vill du med ditt liv och ledarskap? Är du nöjd eller vill du vidare? Vad får dig att brumma på alla cylindrar och hästkrafterna under huven att ge av sin fulla kapacitet?

Hur ser du på ditt ledarskap? Hör det enbart hemma på jobbet eller har det med hela dig som person att göra? Hur skulle du beskriva ditt ledarskap, det optimala, det du vet att du har inom dig?

Frågorna kan ställas långa och många med syfte att få dig att reflektera och för att ta sig in i din kärna, det jag till vardags kallar själen. Ett ledarskap förankrat i människan som är förankrad i sin värdegrund och medvetenhet om vem han eller hon är och vill vara, känns. En sådan närvaro berör och öppnar upp människan för samtal, kommunikation och möten lite djupare, lite mer “på riktigt”, lite mer kärnfullt och därmed kraftfullt som får även den mest osynliga medarbetare att känna sig sedd.

Vad i livet behövs tas om hand för att du ska fungera optimalt, som ledare OCH människa? Hur hanterar du förändringar som kräver din närvaro och ditt fokus? Vem är viktigast i ditt liv när det väl kommer till kritan?

För att du ska fungera optimalt behöver du alltigenom vara samma person på jobbet som hemma. Inga olika roller utan dig själv rakt upp och ner – professionell, genuin och transparent. Yrkespersonen är förankrad i samma goa kärna som privatpersonen utan att privata ämnen tar plats på eller fokus från arbetet. Så hjälper du dina medarbetare att göra detsamma.

Vad har din själ för tanke och idé med livet och din verksamhet? Är du redo att svara på de fundamentalt viktiga frågorna innan livet kräver det av dig eller innan det är för sent? På vilket sätt har du och ditt ledarskap nytta av insikt i din existentiella drivkraft och ditt livsuppdrag?

Själen och affärerna är en kombination som mycket väl kan gå hand i hand utan att bli varken flummigt, något religiöst eller istället för det som din affärsverksamhet behöver av dig. Personligen gillar jag att greppa det abstrakta med distans, fötterna på jorden och min obotliga längtan efter att forma människors inre essens till något konkret användbart. För vardagen. Så att människan kan leda och leva sitt liv med energi, lite jäklar anamma och en djupt förankrad närvaro inifrån sig själv och ut i handling.

För det är där – i handling – i att göra jobbet – med början i dig själv – som förändring sker hela vägen och blir hållbar.

Fakta Stubbetid®

Stubbetid ägs av AB Walett och drivs av Aryel Walett.

Stubbetid hålls i Ystads omnejd och på andra platser på förfrågan.

Stubbetid är en vistelse som omfattar enskild konsultation och personlig process över tid under minst ett dygn där ledaren får möjlighet att ta hand om sig själv och det som är viktigt för honom eller henne.

Stubbetid vilar på Energiologins värdegrund om att att människan består av själ, känslor, tankar och fysisk kropp.

Stubbetid lanserades 2017 och är förankrat i 18 års erfarenhet av att bygga och vidareutveckla människor inifrån det friska och livskraftiga i individen.

Stubbetid riktar sig till företagsledare som vill göra skillnad och ser det som självklart att chefer, ledare och medarbetare ska vidareutvecklas och växa i sig själva på arbetsplatsen.

Så här skriver Ageras i sin artikel om Stubbetid:

Stubbetid är inte en kurs i ledarskap. Aryel arbetar dynamiskt och låter varje klients unika behov sätta agendan för samtalen och övningarna. Det är en nyckelaspekt och särskiljer henne från många andra ledarskapsutbildningar, som ofta fokuserar på att “lära ut” ledarskap. För henne handlar det istället om att varje chef ska hitta sin väg.  

Läs hela artikeln här >