Vad vill du med ditt liv och ledarskap, innerst inne?

Varje dag vaknar vi till en ny dag, så länge vi vaknar till en ny dag, utan att kanske reflektera så mycket över det. Vi har våra rutiner, morgonövningar och uppgifter att fokusera på. En del är stressade, en del strukturerade och en del tar det lugnt, några har skapat sig en tillvaro som funkar bäst för dem.

Du som läser det här kanske är egen företagare, VD, anställd medarbetare och chef eller företagsledare… du vet bäst själv vad du identifierar dig med. Vem du än är så är du människa med ett hjärta och i min värld även en själ. En kärna, en grundenergi, som fyller dig med liv. Ur den källan hämtar du kraft att varje dag göra det som står på din agenda, på ett inifrån kommande sätt som fyller dig med energi. Eller så är drivkraften förankrad i prestation, rädsla för att misslyckas, kamp och överlevnad vilket kan tära på energin och föra dig bort från din kärna.

Nu skulle jag vilja låna din uppmärksamhet några rader till och fråga vad som står på ditt livs agenda, vad som är din existentiella drivkraft? Den där innerst inne, när det väl kommer till kritan…

Vad tänker du att du kommer att se tillbaka på när du nått den åldern att du har fler år bakom dig än framför dig?

Självklart ska vi som företagare tjäna pengar, vara framgångsrika, sprida vår kunskap och göra nytta på ett affärsmässigt plan. Men om vi lägger det åt sidan som en helt naturlig grundläggande del i företagandet och vårt yrkesverksamma liv, för en liten liten stund, och vänder lampan inåt. In i dig. Dig som människa och själ som har en viss tid här på jorden för att göra skillnad, leva och leda ditt liv på ditt sätt.

Vad händer då?

Att stanna upp och reflektera över sitt livsuppdrag innebär inte att ta avstånd från den verklighet vi lever i. Snarare tvärtom. Det ger oss mål och mening, en meningsfullhet utöver det vi utåt sett kämpar för att skapa, grunda och generera i vårt dagliga liv. Det ger en kraft och substans i vårt görande som är oslagbar. Det blir liksom en annan grej att göra det vi gör när vi vet varför vi gör det, på djupet.

Livsuppdraget kan vara ett handfast och konkret jobb och det kan handla om hur, med vilken energi, du utför ditt arbete

En del säger till mig att jag är flummig när jag pratar livsuppdrag och själen. Och jag svarar: “Det är okej att du tycker det”. Jag är inte här för att bli köpt (accepterad, populär, omtyckt) av alla. Jag är här för att göra jobbet. Och de flesta som träffar mig inser snart att jag har fötterna på jorden och är medveten om vad som krävs på ett handlingskraftigt plan för att få med själen i ledarskapet.

Du som är ledare har en viktig uppgift i att få människor att känna sig sedda och bekräftade med en möjlighet att växa som just människor. Det tjänar både du, dom och företaget på. Vad skulle du göra om du hade möjlighet att möta dem i själen? Att nå in, att vara lyhörd för det som de själva inte alltid ser och vet om att de egentligen kan?

Vad skulle du åstadkomma då?

Nu säger inte jag att varenda ledare ska gå runt och söka själen i människor 🙂 Det blir liksom en knepigt abstrakt uppgift. Men jag ser att när ledaren tar hand om sig själv och sitt inre, utforskar sitt livsuppdrag och integrerar det i sitt varande och görande så händer där något helt naturligt. Som påverkar förmågan att få andra att växa och utvecklas. Inifrån och ut.