Vad vill du med ditt liv människa?

Tuffa och svåra frågor reflekterar några när innehållet i Stubbetid® presenteras. Jag håller med. Varför ska vi vänta med de riktigt viktiga frågorna tills det krisar, tills livet kräver det av oss? Det är bra att ställa oss de frågorna vi behöver för att förankra våra liv och våra ledarskap i kärnan av oss själva när vi är på en plats i tillvaron där vi mår helt okej, samtidigt som vi vet att vi har mer att ge – för att fungera optimalt som människor.

När det är vackert väder ska du rensa stuprören

– Kinesiskt ordspråk

Tidigare har jag mestadels arbetat med människor i obalans – de som bränt sitt ljus i båda ändar och drivit sig själva in i en ohållbar tillvaro som tvingat dem att stanna upp och söka vägar till balans. Många års utforskning av sambandet mellan orsak och verkan har visat att grundorsaken till obalans finns inom oss och att det utanför oss som påverkar kan vara utlösande faktorer men aldrig bära ansvaret för när vi är ur balans. Vägen till förklaring och möjligheten till förändring finns i människan själv.

Vem är du, vad präglas du av och hur fungerar du, innerst inne?

De frågorna kan påbörja processen för att mejsla fram mer av det som stärker ditt självledarskap. Din kontakt inåt och förankring i kärnan ger dig trygghet i att alla val och beslut kommer inifrån en punkt i dig där du är kontakt med det som är sant för dig. Jag pratar om själen som en helt naturlig del av människan. Själ-ledarskap förankrat i vad du har för existentiell plan med livet som fyller dig och dina uppdrag med mål och mening samtidigt som det vässar ditt professionella ledarskap inifrån och hela vägen ut.

Jordnära, konkret och abstrakt
– Förmågan att ta emot allt det som inte går att ta på men som finns där och förvalta det i ett praktiskt görande. 

Ju djupare rotad du är desto mer av det subtila kan ta plats i dig utan att bli flummigt och otydligt. Desto mer av dig själv kan du tillgodogöra dig.  

– Utdrag ur boken “Inre ledarskapets A och O

Även när vi jobbar med din grundenergi och din själs tanke och idé med livet är jag noga med att hålla det jordat, konkret och användbart. En VD beskrev Stubbetid som en trygg plats för att lämna sin bekvämlighetszon och ibland är det här med att öppna sig för det subtila och abstrakta en utmaning. Jag ställer frågor och ger dig uppgifter som utmanar dig att tänka på nya sätt och få nya perspektiv. För att hitta det som är rätt för dig.

Vad har själen med ditt operativa ledarskap att göra?

Själen i dig är i högsta grad viktig för ditt uppdrag, det hemma privat, bland vänner och det på jobbet. Tänk dig ett företag utan “själ”, utan mål och mening, utan medvetenhet om syftet och värdet av det som verksamheten ska producera och leverera. Hur skulle det fungera bedömer du? Lika viktigt är det med ditt livs verksamhet – att du förankrar ditt varför i en medvetenhet om din existentiella drivkraft ger dig en förtroendeingivande energi som genomsyrar allt du gör.

Och som öppnar upp för andra att göra samma sak. Vilket är en god egenskap hos ledaren för andra. Att ge sina medarbetare en känsla av det som är viktigt, på riktigt. Varför vi gör det vi gör, vår mission, vårt uppdrag och hur vi gör det tillsammans behöver kommuniceras inifrån kärnan och hela vägen ut.

När människor fungerar optimalt, inifrån själen och ut, visar det sig vilka som är på rätt plats (och inte), vilken kapacitet de egentligen har och optimerar den prestation som påverkar resultatet på sista raden.