Vad handlar det om, egentligen?

Konflikten mellan människor på jobbet eller hemma privat bottnar oftast i något som människan bär inom sig.

Om där finns en konflikt i dig – vad grundar den sig i?

Kapitlet “Envishet” i min bok Inre ledarskapets A och O är en uppmaning om att aldrig ge dig. Att alltid vara på jakt efter svaret på frågan “Varför?” ger dig tillgång till kärnan och också den del som klargör vad som behöver göras; Vad som behöver identifieras, erkännas, förstås och sättas i sitt rätta sammanhang för att du som din egen (och andras) ledare ska kunna fungera optimalt med tillgång till din egentliga kapacitet.

Vad händer i dig när dina medarbetare, eller din familj, inte använder den kapacitet du ser att de har?

Vad kan du göra för och med dig själv för att ännu mer hjälpa andra att se och nyttja sin kraft?

Genom att gå på djupet med ditt ledarskap optimerar du din förmåga att skala av rädslor, hinder och begränsningar – oberoende och skoningslöst – så att både du och de dina gör mera av det ni egentligen kan.

Konflikten, vad handlar den egentligen om?

– Rädslor. Missnöje. Okunskap och omedvetenhet. Otillräcklighet och otrygghet.

Ge dig och dina medarbetare en trygg möjlighet att lämna sin bekvämlighetszon, göra upp med sina rädslor och mejsla fram sina inneboende resurser inifrån – genom att vara där, närvarande och lyhörd med allt som är du.