– Vad drivs du av?

Frågan ställde jag till en ledare här för ett tag sen. Han fick fundera länge och väl. Han fick ta med sig frågan som en av de egna djupgående uppgifterna på stubben där jag lämnade honom själv för kvällen och natten.

Ja… han skulle inte vara kvar på stubben för natten utan i stugan intill. 😉

Morgonen efter första delen av den här ledarens Stubbetid tog vi upp tråden där vi lämnade den kvällen innan. Jag såg på honom att det hade hänt en hel del sen vi skiljdes åt. Som att ett ljus tänts i hans ögon.

Vi tog en promenad i skogen där han suttit på stubben för sig själv en lång stund efter jag hade lämnat honom i sin inre och personliga process. Han berättade hur han hade jobbat med frågan om drivkraft och slitit med gamla föreställningar om med vilket syfte han skulle göra det han gjorde dagligen. På vilket sätt han skulle vara chef. Både över sina medarbetare och sin familj.

Han berättade hur han hade fått svar från ett djup i sig själv som han tidigare inte hade trott var möjligt.

Insikten som hade landat var vilken sorts ledare han ville vara, och vad ledarskap innebar för honom. En ledare som hade förmågan att leda sin hjord av människor genom att uppmärksamma deras behov och styrkor. Ett ledarskap som innefattade förmågan att följa, betrakta och låta allting ha sin gång på ett sådant sätt som processen tjänade bäst på. Han behövde inte ha ett kontrollerande finger med i allt för att det skulle fungera. Han ville hjälpa andra, sina medarbetare, sin hustru och sina tonårsbarn att använda sin kapacitet och fungera optimalt. Han vill vara den katalysatorn som behövdes för varje innevarande situation och relation.

Genom att skala av gamla referensramar, inkörda mönster och begränsningar så hade han landat i kärna av sig själv.

Ur kärnan kom det som var viktigt, på riktigt, för honom. Det som fyllde honom med en naturlig drivkraft inifrån och ut. Med fokus på sin insikt, sitt personliga ledarskap, kunde han genomföra sitt dagliga arbete på ett sätt som gick hand i hand med hans djupaste drivkraft, mål och mening.

Ur det skapade vi hans konkreta handlingsplan.