Stubbetid® – förankrar en process över tid:

  • Ledaren drar sig undan för att ta hand om sig själv och det som är aktuellt för att stärka sitt ledarskap på alla plan.
  • Drivkraft, vision, värdegrund och existentiellt viktiga frågor/svar förankras inifrån kärnan, det jag kallar själen, och ut i konkret handlingsplan.
  • Ledaren förmedlar sin visdom, vision och värdegrund vidare in i verksamheten, varumärket, till medarbetare och kunder, vilket ger ringar på vattnet till alla berörda och till resultatet på sista raden.

Konceptet arbetar med det inre och personliga självledarskapet samt yttre faktorer med en grundsyn om att alla delar i en människas liv behöver tas om hand för att optimera individens funktionella jag och kapacitet.

Namnet Stubbetid är en metafor för vistelsen och arbetet i enskild konsultation med mig – Aryel Walett, livs- och ledarskapsutvecklare med fokus på människan och själen. Det innefattar fysisk praktisk stubbetid samt mat och logi på en plats i naturen.