Ledare med själ och hjärta

Detta ledarskap är det som lärt mig om vad för självledarskap och egenskaper i det som jag vill verka för. Närvaron, lyhördheten, möten människor emellan, tydligheten och uppföljningen var en chock för mig i början efter att i så många år arbetat under andra typer av ledarskap som inte var i närheten av detta.

Förmågan att se och ta tillvara på varje individs resurser och egentliga kapacitet satte ett nytt perspektiv på min karta. Jag såg och upplevde själv denna person vara människa, personlig, närvarande, medmänniska, chef och ledare, hjärtlig, lojal och varm på en och samma gång. Alltihop för att han var så djupt grundad i sig själv och oberoende av vad människor tyckte om honom. Han var på uppdrag, och den som inte kunde möta eller ta det, skulle gå miste om att själv utvecklas och växa som människa hand i hand med de arbetsuppgifter hon eller han stod inför.

Konsten att bryta ner motstånd, rädslor och försvar för att i nästa stund fånga, bära och lyfta individen blev med tiden ett med min värdegrund och mitt fundament för ledarskapets genuina hållbarhet. Ett ledarskap som genomsyras av respekt för individens behov, förutsättningar och egentliga kapacitet. Som ser människan i medarbetaren. Som till och med ser att denna människa som tar på sig att utföra en uppgift på en arbetsplats i grund och botten har ett själslig uppdrag och om möjligt öppna rum för det att komma till sin rätt på jobbet.

Vad drömmer du om? Var ser du dig själv om 5 år? Hur tar du hand om din familj? Hur tar du hand om dig själv? Tränar du? Vad har du för hobby? Vem umgås du med på fritiden? Vad arbetade dina föräldrar med? Hur var din uppväxt? Vad drömde du om när du var liten? Vad brinner du för?

Frågor som kanske inte finns med på en anställningsintervju men som förtjänar att vara med i ledarens uppgift att bygga relation med sina medarbetare, med syfte att verka för hållbara människor och en arbetsplats där människor får rum att vara dem de är, inifrån och ut.


Lärdomar och insikter

  • När människor får vara sig själva helt och fullt får de och företaget tillgång till deras egentliga kapacitet
  • Ett tydligt, och ibland tufft, ledarskap behöver vara förankrat i kärlek till medmänniskan och respekt för individens liv för att nå sin fulla genomslagskraft och få medarbetarna med på båten.
  • När ledaren ser medarbetaren och har kunskap om hur personens liv ser ut, vad som är viktigt för dem personligt och socialt, öppnar det rum för personalen att ge sitt bästa på jobbet.

Tankar och frågor till dig

  • Vad är en människa?
  • Vad är viktigt i dina medarbetares liv?
  • Vad kan du göra för att få tillgång till mer av din personals egentliga kapacitet?

Tidigare inlägg i serien Vad är en ledare?