Unplugged

Att släppa vardagen och mobiltelefonen under din Stubbetid är viktigt. Det som behöver skötas om hemma och på kontoret får du delegera till någon annan. Så att du helt och fullt kan fokusera på det du är här för.

Stubbetid arbetar inte med det operativa och professionella ledarskapet i direkt mening. Den hjälper dig att ta hand om det som händer “bakom kulisserna”, det personliga och inre ledarskapet, det privata och sociala, emotionellt, mentalt och fysiskt praktiskt. Du är i första hand här för att ta hand om och inventera dig själv som människa.

Som företagsledare kan du använda din Stubbetid för att hantera den förändring som du genomgår i olika faser i livet. Det kan vara en inre förändring och personligt växande, ofta kopplat till det som varit och att du vill gå framåt, utåt och fortsätta utvecklas. Det kan vara en situation, relation och händelse på ditt privata plan som påverkar din optimala kapacitet som ledare.

Här jobbar vi med livet och dig i sin helhet. Vi tittar på alla de delar som format dig, som påverkar dig, som ger dig energi, som du ansvarar för, val du gör, beteenden och egenskaper. Vi kartlägger hur din vardag ser ut, vad som gör dig till en bra ledare och vad ledarskap är – för dig. Relationer i familj och till vänner är viktiga delar. Relation och kommunikation med andra människor påverkas av hur du mår, går och står.

Du sätter ramarna för din Stubbetid kring vad du behöver just för stunden och vad du vill uppnå med ditt dygn eller två.

Stubbetid ger dig tillgång till delar av dig själv som optimerar ditt livs ledarskap – för familjen, företaget och ditt uppdrag som ledare.

Tid för eftertanke

Ständiga dramer i en grupp grumlar medvetandet. För mycket ljud överväldigar sinnena. Ständiga intryck skymmer verklig insikt.

Ersätt inte lärdom med sensationer.

Avsätt regelbundet tid för tyst begrundan. Vänd dig inåt och smält det som skett. Låt sinnen vila och bli stilla.

– Ur Ledarskapets TAO (John Heider)