Tankar vid lägerelden

Pratade om ledarskap, det inre, det egna personliga och det operativa, med min morbror häromdagen. Han är chef på ett hyfsat stort lager i en omfattande och driftig organisation och har knappt två år kvar till pension. Vi berörde bland annat digitalisering och hur den påverkar oss. Personligen reflekterar jag över det ur ett medmänskligt perspektiv. Hur kommunikation och relation påverkas av det allt snabbare flödet, att ständigt vara uppkopplad och nåbar, och det allt högre kraven på att “hänga med”.

I samma veva som jag överräckte min bok Inre ledarskapets A och O till min morbror berättade jag om mina tankar, min vision och intention med Stubbetid®. Tankar om det visdomsfulla ledarskapet. Hur viktigt det är att vi inte går miste om de “gamla goa rävarna” som fyllt sitt ledarskap med ett gott sinnelag och öga för de mänskliga relationerna. De livserfarna och hur förmågan att kunna dela med sig av sin visdom börjar hos individen. Där inne. I djupet av det som är viktigt för existensen.

Det kan också handla om en gammal vis själ i en yngre kropp mitt i livet. Den där ledaren som känner att han vill något mer, har mer att ge, vill fördjupa sitt uppdrag med mål och mening på ett plan som kommer inifrån och ut. Som inte bara driver på utan som vill stanna upp och reflektera över sina värden och hur han ska förmedla dem. För vissa uppstår behovet först när livet knackar på och stör mitt i det operativa ledarskapet.

Tanken är att “mina” ledare ska reflektera över det stora och djupa frågorna. Att de ska fundera över vad de vill lämna över och lämna efter sig. Inte bara för sin egen skull utan även för människans framtid. Hur ser morgondagens ledare ut? Vad har de fått med sig i “bröstmjölken”? Vad har mamma och pappa lärt dem om självledarskap?

Världen förtjänar och behöver fler ledare som står i kontakt med sitt själsliga uppdrag och förmår ge det goda vidare som optimerar individer och mänskligheten.
Därför finns Stubbetid®.

Jag vill mena att om du som ledare sätter dig ner och inventerar det som är viktigt, din värdegrund, dina existentiella värden, och omsätter dem i praktiken – i livet och ledarskapet – på ett för dig naturligt sätt så kommer du att bidra till något som gör nytta i fler led än de rent omedelbara. Med Stubbetid® vill jag verka för att ta vara på den visdom och själsliga drivkraft som finns. Kan jag hjälpa till att mejsla fram det inre och abstrakta och omforma det i konkret användbara verktyg är mitt uppdrag uppfyllt.

Hur?
Genom att skala av det som står i vägen. Genom att ta fram det som är äkta vara. Genom att optimera ledaren och människan att släppa fram och agera på det sätt som är naturligt för honom i sin grund. Med ett helhetsgrepp om allt som berör: livet, bakgrund, nuvarande situation, framtidsplaner, familjen och andra nära relationer, hemmet, fritiden, maten, träningen, vännerna, jobbrelationerna, parallellt med det känslomässiga, mentala och fysiskt praktiska. Att stärka individen inifrån och ut för att göra jobbet. Resten är upp till ledaren och människan själv att gå till handling med.

Vänta inte tills livet kräver att du hanterar förändringar. Ta hand om ditt existentiella ledarskap nu.