Stubbetid som gav mersmak

Hon ramade in sin Stubbetid® med önskemål om att optimera sitt ledarskap, att få tid för sig själv och sitt inre, att ta fram mer av det som hon behövde för att bli tydligare och mer sann mot sig själv.

Kartläggningen och processen med lampan på henne som människa, företagsledare, mamma, kvinna och själ började redan på vägen hit.

Som VD och projektledare hade hon av gammal vana stått i skuggan av sin egen förmåga och vilja att låta andra ta plats och växa. Istället för att manifestera att hon skulle ta mera plats kom vi fram till att hon ska GE sig själv mera plats. Inifrån och ut.

När människan ger sig själv plats inifrån själen och ut gör hon plats för sin egentliga kapacitet, det som ska komma henne själv och andra till gott, utan att någon annan behöver backa.

“Blås inte dina uppdragsgivare på konfekten” var en av mina reflektioner och uppmaningar i relation till den kapacitet jag belyste hos henne som inte fått komma till sin rätt. Tillsammans började vi utforska vad det var som stod i vägen och vad hon behövde ta tag i för att komma fram med hela sitt jag.

Vi mejslade fram ett begrepp som fick symbolisera hennes uppdrag på jorden och energin i själens intention med livet – Vad hon ska föra fram för budskap, i funktionella former, till sig själv och andra. Detta följer med henne överallt som ledord som genomsyrar val och beslut, affärskoncept och varumärke.

Med tiden som vi la på att identifiera vad som begränsade och vad som stärkte henne kom insikten om två viktiga delar, en jobbrelaterad, en privat, som behövde åtgärdas. Allt i linje med att hon ska optimera sin egen funktion som ledare – för sitt liv och också för sitt verksamma jag.

Med sig hem hade hon två viktiga trådar att börja dra i. När vi hanterar en eller två delar av livet kan effekten bli att alla livsområden påverkas och optimeras. Vi gjorde en plan för det hon skulle fortsätta arbeta med på hemmaplan.

Hon ville ha mer, gärna stanna en stund till. Men var egentligen mer än nöjd med tiden, upplägget och processen som gett henne mer än väntat och insikter om vad hon nu var redo att sätta i verket hemma i vardagen. Återkoppling och uppföljning kommer när och om livet och ledarskapet talar om att det är dags.