Stubbetid® är chefers och ledares plats för återhämtning, inventering, vidareutveckling och förankring av sitt liv och ledarskap.

Hur du vill leva och vad som känns viktigt i livet avgör vem du är som människa – och hur du fungerar som ledare. När du vill fördjupa och förankra ditt ledarskap, såväl privat som professionellt, hjälper jag dig att rensa och sortera så att du kan känna, tänka och agera inifrån, fri från hinder och begränsningar.

Vad är din själs tanke och idé med livet? När du förstår vad du är ämnad att göra kan du förverkliga det du vill – inifrån din kärna, det jag kallar själen. Allt börjar med att du ger dig själv tiden att sitta ner och tänka efter. Jag kallar det Stubbetid.