Stubbetid

Stubbetid – Vad är det?

Jag såg hur han behövde gå ut i skogen för att hitta sig själv. Eller hitta svaren inifrån sig själv rättare sagt. Svaren på de stora frågorna, de djupa funderingarna och det som rent existentiellt påverkade hans vardag. I det här fallet handlade det om hans relation. Andra gånger kan det handla om faderskap eller moderskap. Eller om vision och värdegrund och vad ditt uppdrag på jorden är. Det handlar alltid om dig och och ledarskapet. Den du vill vara och det du vill åstadkomma med ditt liv.

Det var av en klient jag fick insikt i betydelsen av Stubbetid, delvis som en metafor för den tid vi alla bör ta oss när vi behöver reflektera på djupet. Delvis som något vi kan göra i fysisk praktisk handling för att visa att vi går från snack till verkstad. Har du aldrig provat att sätta dig på en stubbe i skogen och filosofera över det som är viktigt för dig är det min första varmaste rekommendation.

Men just nu håller jag mig till Stubbetid som namnet på din tid hos mig. En tid vi fyller med kartläggning av dig som människa, vad du vill förändra, åstadkomma och fördjupa dig i. Ditt ledarskap är det på jobbet, och det i livet. Med olika frågeställningar som skräddarsys för dig, i takt med att helhetsbilden av dig växer fram, uppmanas du att gå på djupet med dig själv. Så att vi tillsammans kan klarlägga svaren, lösningarna och vad du egentligen vill, inifrån dig.

En bit till av dig själv.

Vi kan utgå från att du står mitt i en förändring i livet. Eller så utgår vi helt enkelt från att du vill utveckla dig själv och ditt ledarskap. Självkännedom och själ-kännedom är grundläggande för att optimera ditt ledarskap, såväl inre som yttre, professionellt och existentiellt.

Aryel Walett