LEDARSKAPSUTVECKLING

Begreppet ledarskapsutveckling är djupt och brett vars betydelse är olika för olika människor. Att arbeta med och fördjupa sig i det inre ledarskapet ger ringar på vattnet som gynnar det yttre; privata, personliga och professionella ledarskapet.

Ledarskapsutveckling inifrån själen och ut.

Här erbjuds du möjligheten att möta dig själv som människa och själ, och det som utgör grunden för ditt ledarskap. Din värdegrund, dina visioner och din existentiella drivkraft förankrad i din kärna. Att arbeta med själens ledarskap är att ge ditt dagliga arbete med att leda och följa ytterligare en dimension. Du påverkar människor på plan där det gör skillnad på djupet.

Ledarskapsutveckling som ett träningsläger med själen.

Din vistelse här är enskild och privat. Det är du och ditt som står i fokus. Du får personlig vägledning för att hantera och sortera det som kan begränsa dig och för att lyfta fram det som optimerar dig. Allt börjar med att du ger dig själv tiden att sitta ner och tänka efter. Jag kallar det Stubbetid.

En vis ledare motiverar människor att nå så högt de kan genom att ge dem möjligheter, inte plikter. Det är så allt sker av naturen. Livet är en möjlighet, inte en plikt.

– Ur “Ledarskapets Tao”