För par


Ser ni inte skogen för alla träd? 

Att leva som två egna individer, självständiga och oberoende är grundläggande för en hållbar relation. Du behöver få göra din grej, och din partner sin. Om någon av er slits ifrån det som är viktigast för er, det ni skulle göra om ni inte var tillsammans, det som ni brinner för, så hamnar ni i obalans i er själva och i relationen. Därför är det också väldigt viktigt att var och en tar reda på sin grej, vad som är den innersta existentiella drivkraften och vad det innebär för valen i livet.

Värdegrund och vision är viktigt att de går i samma riktning och hand i hand med de individuella livsmålen. Under Stubbetid® får ni möjlighet att skapa distans, hitta nya perspektiv och förståelse för hur ni fungerar var och en för sig och tillsammans. Era naturliga olikheter kan komplettera varandra och stärka er när ni tar fram det bästa ur varandra.

Stubbetid® rekommenderas i ny relation för att förankra er i kärlek och respekt där båda optimeras för att lägga sitt bagage åt sidan, mötas utifrån en sann och värdig grund och bygga en funktionell relation.

Stubbetid® är alltid optimalt för utvecklande syfte när relationen behöver inventeras och revideras utifrån hur ni växer och är ämnade att växa i er själva.

Vilka är era viktigaste ledord för ert livs verksamhet?

Boka er Stubbetid® som halvdag eller heldag alternativs som dygnsvistelse med mat och logi i paketet.