Stubbetid – Din lediga tid?

Det finns många tankar och uppfattningar om att företagsledare alltid har ont om tid. Att de är stressade och pressade och inte har plats i sin kalender för egentid, familjen m.m. Hur mår och fungerar ledarskapet då, tänker jag…

Jag tänker också att de företagsledare som anlitar mig fungerar på ett sånt sätt att de inte TAR sig tiden – de GER sig tiden de behöver för återhämtning, inventering och för att ta hand om det som händer i livet. För att de vet att alla delar i livet hänger ihop och påverkar varandra.

Och att ledarskapet optimeras av när människan fungerar och mår som bäst.

Min make bjuder på sig själv 😉

Vad är viktigt i ditt liv, när allt kommer omkring?

Läste i tidningen Chef om en ledare som förlorat kärleken, sin partner;

“Det är viktigt att förstå, när man pratar om ledning, betonar han, att allt har ett pris till slut. När det gäller tiden vi investerar, den press vi känner och de prioriteringar vi gör. Kanske främst i våra privata relationer. Min dotter som är nio år betalar också ett pris.” – Andreas Andersen, VD Liseberg

Intervjun fick mig att reflektera över hur vi prioriterar och att det är olika för olika människor.

Tänker att vi alla tjänar på att se över hur vi prioriterar och respektera var och ens drivkraft, mål och mening.

En tanke: En partner till en idrottare på elitnivå kan behöva förstå, acceptera och leva med att idrottaren tränar varje dag, när han eller hon inte spelar match. Liksom idrotten är ett kall kan ledarskapet vara och innehålla ett “mission”. Något som ledaren skulle göra oberoende av partner. Men för det behöver inte partnern prioriteras bort. Han eller hon kan inbegripas och fylla en viktig funktion i livet, och ledarskapet. Och vice versa.

Om båda parterna är på det klara med var sina livsuppdrag och den existentiella drivkraft de kan mötas i och dela har de en optimal plattform att stå på.

Hur lång tid har du?

Stubbetid arbetar inte med utveckling av det operativa ledarskapet i första hand utan det personliga inre ledarskapet, med dig som människa. Och ur det vill jag fråga:

Vad fyller ditt liv och din tillvaro, inklusive ditt professionella ledarskap, med mål och mening? Vilka är dina människor på jorden och vad fyller de för funktion för dig? Vad fyller du för funktion för dem?

Stubbetid – Din lediga tid? Nej. Tid för djupgående arbete. Och livet.