Självledarskapet tar aldrig helg

Tänk att helt och fullt veta vad du ska göra med ditt liv. Så där så att det sitter i ryggraden varför du gör det du gör, jobbar med det du jobbar med, kliver upp på morgonen, vidtar åtgärder där det behövs, driver de projekt du vill och varför du lever. Vad som är ditt egentliga uppdrag. Det som fyller ditt liv och ledarskap med mål och mening. Det som gör att du aldrig ger dig.

En sådan självkännedom, och själ-kännedom, samt medvetenhet om den innersta drivkraften leder kanske inte alltid till framgång och rikedom på det yttre synliga planet. Men den når framgång på andra plan som handlar om ett existentiellt varande med ett högre syfte. Det som gör att människan aldrig lämnar sin post, sitt kall, är något helt annat än pengar och framgång kopplade till dem.

En sådan förankring i den typen av inre ledarskap bidrar till andra människors välmående, utveckling och framgångar. På ett personligt plan som även påverkar funktionen på jobbet. Det i sig kommer att ge resultat på sista raden.

När självledarskapet genomsyrar funktionen som människa, ledare och medarbetare, kommer organisation och verksamhet genomsyras av ökad lönsamhet.

Fotomodell: Inger Eriksson, Framgångsbyrån STHLM

Därför tar det aldrig helg. Självledarskapet. Det har inte ledigt eller semester. Det finns med oss som en osynlig men högst närvarande grundenergi som för oss i den riktning vi vill. Den riktning som vi en gång för alla beslutar oss för när vi förankrar oss i vår kärna, får insikt i själens agenda och vidtar de åtgärder som behövs. Det finns med oss i duschen, vid diskhon, i tvättstugan, när vi kör ungar hit och dit, träningen, valet av socialt umgänge och planeringen av vår tid. Och det finns med oss under vägen till arbetsplatsen, på jobbet och på vägen hem.

Har vi en gång känt vårt självledarskap ta plats i ryggraden lämnar det inte rum för oegentligheter, undanflykter, självsvek eller andra val som styr oss av vägen.

Ett sådan ledarskap är stabilt, närvarande och genomförande. Hela vägen.

Vart för dig ditt självledarskap och vad innebär framgång, för dig?