Sitt still i båten! – Hur enkelt är det när allt är uppochner?

När livet händer kan det vara skönt att kapitulera. Lägga sig ner och blotta strupen. Visa att man fattat att nu är det dags att stanna upp, ta det lugnt, vara i det som är och hantera det utifrån bästa förmåga utan att rusa iväg vare sig i känslor eller tankar som rörs upp av det som händer.

Botten upp!

Livet utmanar vårt självledarskap!

Hur väl förankrad och i balans är du egentligen, när det väl gäller? Det är ingen konst att fungera och må gott när allt flyter som det ska. Det är först när det blåser upp till storm och vågorna riskerar att välta omkull båten vi sitter i som vår förmåga att fatta rodret och hålla oss på rätt köl ställs på prov.

Antingen kan du göra jobbet med dig själv i förebyggande syfte…

Lägg pusslet. Ta reda på mer om dig själv. Hur fungerar du och varför? Vad behöver du se om i ditt liv för att du ska stå stabilt den dagen som det blir sjögång? Inventera, sortera och rensa, utforska och förankra. Kalibrera din inre kompass och ta ut riktning.

…eller så kan du vänta tills du måste.

När livet kräver det av dig har du kommit till en punkt där du för din livskrafts skull begär att få stanna upp och landa i dig själv. Du kan ha haft svårt att andas, fylld av stress över det som håller på att ske, och nu är det ett avgörande beslut och val som står för dörren.

Vad är viktigt, existentiellt sett?

I grund och botten är du människa med känslor, tankar, en kropp och en själ. Oavsett vad du jobbar med, vilket ansvar du har, hur många du är ledare för och vem som är beroende av att du fungerar och finns där är du ingenting utan din livskraft.

Det som kan tära på din livskraft kan vara gammal skåpmat, sånt som guppat med genom livet och inte kommit upp till ytan förrän nu, när det stormar. Då är det dags att gå till botten med det för att nytt friskt flöde ska bubbla upp och fylla dig med mer av ditt nu, dig själv och ditt jag, än det som gamla som varit och nu inte längre tjänar något syfte.

Kasta ankar i ditt eget vatten

Att vara oberoende av andra är en galet bra intention för att uppnå det du vill med livet. Orädd kan du göra det du måste, det som går hand i hand med din djupaste drivkraft, med vilket du vill göra skillnad för dig själv, för andra och för världen i den omfattning som du förmår och hinner under din livstid.

Är du här för att bli populär? – Eller för att göra jobbet?

Denna fråga kan du ta med dig och ta fram när det känns motigt. När du upplever att det är någon form av myteri på gång. Den kan hjälpa dig att stå kvar, att bli vid din läst, att hålla fokus på din inslagna riktning och fortsätta göra det du är här för. På riktigt.