För par

Ser ni skogen för alla träd? 

Det här har ni möjlighet att jobba med och fördjupa er i under er Stubbetid®:

  • Individen och de personliga bagagen
  • Värdegrund och vision, er gemensamma spelplan
  • Riktning hand hand med de individuella livsmålen
  • Helhet och längre perspektiv
  • Naturliga olikheter som är ämnade att komplettera varandra
  • “Kittet”, det som håller er samman, det ni delar och har gemensamt
  • Att växa som människor, var och en för sig och tillsammans

Ta vara på er och varandra, prata om de viktiga sakerna, inledningsvis, förebyggande samt vårdande under er relation. 

Att leva som två individer, självständiga och oberoende är grundläggande för en hållbar relation. Du behöver få göra din grej, och din partner sin. Om någon av er slits ifrån det som är viktigast för er, det ni skulle göra om ni inte var tillsammans, det som ni brinner för, så hamnar ni i obalans i er själva och i relationen.

Därför är det också viktigt att var och en tar reda på sin grej, vad som är den innersta existentiella drivkraften och vad det innebär för valen i livet.

Stubbetid® rekommenderas för nya relationer med syfte att stärka er för att leva tillsammans i en funktionell relation förankrad i en gemensam grund och riktning fri från gammalt bagage.

Stubbetid® är alltid optimalt för utvecklande syfte när relationen behöver inventeras och revideras utifrån hur ni växer tillsammans och är ämnade att växa i er själva.

Investera en heldag, två halvdagar eller ett dygn i er relation

Eget arbete före er Stubbetid®

Ni pratar ihop er och mailar mig vad ni vill jobba med och vad ni vill ha ut av er tid med mig.

När vi träffas

  • Gemensam konsultation för uppstart
  • Individuella konsultationer 2-3 timmar per person
  • Gemensam konsultation och avslutning med handlingsplan

Kostnad: 5000 kr per person inklusive moms.

I priset ingår förarbete, alla konsultationer, lunch och fika. Behöver ni övernattning tillkommer det till självkostnadspris.