Personligt Varumärke

Vad vill du förmedla med ditt varumärke, innerst inne?

Vad vill du att dina presumtiva kunder ska känna, uppleva och bära med sig efter ett möte med dig? Vad är det du säljer, egentligen?

Under Stubbetid® får du möjlighet att förankra dig inåt, i din kärna och få med själen i varumärket, för att nå ut, och in, till din målgrupp med det som är du, hela vägen. En inventering av ditt livsuppdrag kan ge dig viktiga nycklar till din verksamhet och leda till affärsutveckling på flera plan.

Vi jobbar konkret och abstrakt, med de handfasta och mjuka värdena sida vid sida för en ökad genomslagskraft inifrån och ut.