Personlig optimering

När du i din helhet stärks för att fungera som människa.

Du själv + familj + vänner + jobb + ekonomi + bostad + fritid och hobby + kost och motion – alla delar utgör en helhet som du behöver hantera och sköta om med HELA dig.

Om du har inre blockeringar som hindrar dig från att ge, känna och utveckla vad du behöver, se vad i dig som saknas, vad som är i obalans och på något sätt drar ner din egentliga kapacitet så kommer ditt liv att manifestera sig därefter.

Finns det områden i ditt liv som du vet att du borde ta tag i men undviker, eller har försummat, kommer det att påverka energin i helheten och din förmåga att stå kvar i balans.

  • Vad är en människa, för dig?
  • Vad behöver en människa för att fungera optimalt?
  • Har du det? – om inte – Varför?

I boken Inre ledarskapets A och O fortsätter nästa kapitel med frågan Varför? Frågan som leder dig till din kärnan. Men vi stannar här. Vid optimering av dig som människa och syftet med det.

En ledare som har koll på sig själv och kan leda sitt liv inifrån sin kärna, det jag kallar själen, har lättare för att leda och följa andra. Och få andra att följa sig med sin förmåga att se och lyfta fram den kapacitet som finns hos t.ex. medarbetare. Att vara i balans genom att se om sitt eget hus och därmed kunna vara transparent är förtroendeingivande. Du står grundad i dig själv på ett sätt som hjälper människor du leder bottna i sig själva.

Du optimerar dina såväl privata som jobbrelaterade relationer genom att stå i förankrad i din kärna, i kontakt med din själ, och möta människorna där de är och se deras egentliga kapacitet.

Du stärker din förmåga att lysa på och lyfta fram dina medarbetares egentliga kapacitet genom att uttrycka och gå till handling med din egen.

Det är vad Stubbetid handlar om. Att ge dig tiden, platsen och möjligheten för att se om ditt eget hus, ta hand om det som behövs i livet och fylla på ditt ledarskap med ännu mer av din egentliga kapacitet. Jag gör ingen skillnad på den person du är privat och den du är på jobbet. Allt och alla tjänar på att du är den du är, i din fulla kraft, med ett stadigt självledarskap genomsyrat av en drivkraft som fortplantar sig till ditt professionella och operativa ledarskap.

Hållbara ledare är de som står förankrade i sig själva, inifrån sin kärna och ut, medvetna om vem de är och hur de fungerar, vad de vill och hur de ska agera, vad som än händer utanför dem.

Aryel Walett
Livs- och ledarskapsutvecklare med fokus på människan och själen