Nyfiken på ledarskap

Under de första yrkesverksamma åren som anställd för att sen äga och driva egen verksamhet har jag i mötet med människor fascinerats av olika typer av ledarskap. Det var först när jag hamnade på en arbetsplats där de anställda fick möjlighet att nyttja sin egentliga kapacitet och växa även på ett personligt plan som jag började reflektera över ledarskapets olika aspekter.

Management by fear? Raka rör, instruktioner och tydlig kommunikation. Möjligheter för människor och verksamheter att växa och frodas.

Det framgångsrika ledarskapet är högst personligt som jag ser det. I mina möten under Stubbetid får jag nöjet att bekanta mig med varje människas individuella tolkning och utförande av ledarskap. Därmed inte sagt att en reflektion kring ledarskapets betydelse skulle vara onödig. Tvärtom.

Vad ÄR ledarskap – för dig?

Många gånger presenteras tolkning av begrepp som ledarskap med bilder och metaforer. Det är som att hjärnan lättare kommunicerar budskapet till andra sinnen då. Det viktigaste är ändå att det inre ledarskapet får förankras just inifrån och fylla ryggmärgen med den tolkning som är personlig, utan att behöva förklaras för någon annan.

I Stubbetid involverar vi livets alla områden i ledarskapet. Sättet att hantera förändringar i livet på återspeglar sig i det professionella och operativa ledarskapet på subtila men ändå verksamma plan. Här utgår vi från att du är samma person hemma som på jobbet, och vice versa. Att du inte kliver i och ur någon “roll” som är någon annan än den du är, innerst inne.

Dina djupaste drömmar, visioner och drivkrafter måste få rum i ditt ledarskap så att du alltid kan vara alltigenom transparent och förankrad i det som fyller ditt livs ledarskap med mål och mening.

Nu är jag nyfiken.

Vad är din djupaste drivkraft i ditt ledarskap? Vad fyller din vardag med mål och mening?