När du har mer i livet än ditt ledarskap att ta hand om

Att vara företagsledare är som att spela fotboll på elitnivå. Vad jag vet tränar de spelarna ganska ofta och allt som hör fotbollen till är mer eller mindre en livsstil. Ett kall. Något de brinner för och som är naturligt för dem att prioritera. Allt annat kommer längre ner på listan.

Så kan det vara när det gäller ditt uppdrag. Att du lever och andas den verksamhet som du driver i ett affärsmässigt sammanhang. Om du är ensam och har hälsan är det bara att köra på. Men hur fördelar du dig själv och din tid när det finns familj, vänner, fysisk hälsa och annat viktigt i livet att ta hänsyn till?

Jag är en sån där människa som tror på att vi kan kombinera våra “kall” med ett fungerande liv tillsammans med de människor som är viktiga för oss. Självklart kan inte en elitidrottare ha en partner som gnäller eller kräver mer tid av den tid som ska läggas på sånt som optimerar människan att göra sitt bästa i sitt rätta element.

Kommunikation, tydlighet, lyhördhet, närvaro och en förståelse för vad var och en drivs av respektive älskar att göra en en god förutsättning för att allas självledarskap ska fungera ur ett helhetsperspektiv.

Vem är ni för varandra? Vad har ni för funktion i varandras liv? Vad betyder du för de människor som vill ha dig i sitt liv? Vad har du för uppgift i relation till dem?

Barnen.

Kan man närvara med barnen utan att vara där? En del av min både privata och affärsmässiga värdegrund är att relationen till barnen och deras välmående alltid går först. Det betyder inte att du måste göra avkall på ditt uppdrag som ledare. Men om du går runt med ständigt dåligt samvete som viskar dig i örat när du ska göra ditt bästa som ledare är risken att både du, dina barn och dina medarbetare går miste om den kapacitet du egentligen har och är skyldig att leverera.

“Pappa var inte där” – är ett vanligt återkommande konstaterande hos de människor jag arbetar med. Frånvaron av en manlig förebild och trygghet gör sin påmind långt in i det vuxna livet som egen osäkerhet och vilsenhet. Likadant om mamman varit upptagen med sig själv, sin karriär och liv på ett sådant sätt att barnet inte känt sin plats och sitt värde.

Ditt ledarskap optimeras genom att förenas med ditt föräldraskap.

Du är och förblir en viktig person i dina barns och dina medarbetares liv. Alltihop handlar egentligen om ett ledarskap som förankrats inne i dig och din kärna av värderingar, livsfilosofier och riktlinjer om hur saker och ting ska skötas. Att du helt och fullt står för den du är, de val och prioriteringar du gör på ett sådant sätt att de människor som berörs känner och upplever att det innebär att du även finns för dem. Med hela dig. Du går före, oavsett du vill eller inte. Barn gör som du gör. Medarbetare tar lärdom och inspireras av dig som människa, man eller kvinna, och ledare.

Hur vill du gå före? Vad vill du göra för avtryck och lämna vidare av din livsvisdom?

Genom att dra dig undan en stund för att ta hand om det du försummat, förankra och förändra det som behövs, skala av, rensa och sortera – i dig själv och i livet – kan du fortsätta leverera ditt bästa på elitnivå i livet som din spelplan.