Meningsfyllt ledarskap

Meningsfullhet – något som fyller på med tillfredsställelse. När vi vet att vi gör något som spelar roll, som tilltalar oss på djupet och som optimerar oss att stå stadigt på båda benen förankrade i oss själva oavsett hur livet ser ut runtomkring.

Jag tänker att varje ledare; en företagsledare med stor personalstyrka, människan i färd med att leda livet på s i t t sätt och föräldern som förebild och vägledare; stärks i sin “roll” genom att vara medveten om sin existentiella drivkraft, vad som driver på djupet.  Vad är viktigt för dig i ditt livs ledarskap, när allt kommer omkring?

Mål och mening

Som ger av ditt bästa till världen

När du står i kontakt med din själs tanke och idé med livet, ditt livsuppdrag, när du är medveten om din grej och hur du är ämnad att fylla de skor du går i så blir du en källa fylld av det människor runt dig behöver möta i sig själva.

Det du förmedlar genom de val du gör, det liv du lever, de tankar du delar; din visdom; väcker du liv i andra människors behov, drömmar och längtan efter något mer.

Något mer som är värt att jobba för med pulserande blod, svett och tårar.

(Ur boken Inre ledarskapets A och O)