Livsuppdrag?

Hur tänker du om ditt ledarskap? Är det kraftfullt? Lågmält? Inkännande, lyhört, närvarande, betraktande, ledande OCH följande och pekar du helt enkelt med hela näven när det behövs?

En sak är vad ditt ledarskap gör utåt, med och för andra människor. En annan sak är vad det gör för och med dig. Vad fyller dig och ditt ledarskap med mål och mening? Vad är din djupaste drivkraft som gör att du kan utföra ditt jobb på ett meningsfullt sätt?

Kanske är det målen för verksamheten som ger dig mål och mening. Det du som chef och ledare jobbar för att medarbetarna och företaget ska uppnå och leverera, resultatet och lönsamheten. Kanske är det något annat. Eller både och.

Jag är oerhört nyfiken på vad som driver människan i sina olika uppdrag. Men framför allt är jag intresserad av vad som driver personen, individen, att öppna sina ögon, stiga upp, vissla en trudelutt i duschen, göra sig i ordning med koll på dagens agenda, gå till jobbet, vara sitt bästa jag och göra det där som hon eller han vill vara som bäst på, och innerst inne redan är.

Självkännedom och självledarskap är två riktigt bra grundläggande ingredienser i ett hållbart och effektfullt professionellt ledarskap. Att du har koll på vem du är, hur du hänger ihop och varför, hur du fungerar och framför allt vem du vill vara, vad du vill gå och stå för som ledare, inspiratör, förebild, motivator, drivkraft, förälder och vilken riktning du vill ange för ditt liv.

Genom att komma närmare dig själv och din kärna, det jag kallar själen, ökar du dina möjligheter att bygga relationer med andra, medmänniskor och medarbetare, på ett fundamentalt viktigt sätt. “For business”. Genom att se och bekräfta det du ser hos andra ger du dem rum att öppna upp och utvecklas, växa i sig själva och nyttja mer av sin egentliga kapacitet.

Detta grundläggande arbete börjar alltid med dig själv.

När du kan dig själv, utan och innan, inklusive vad ditt livsuppdrag är, kan du stå stabilt transparent som den närvarande själ i företaget som du önskar vara. Du går före, du är där, nu, då och sen, även när du inte är där fysiskt finns din närvaro tydlig och trygg. Som ledare på jobbet, som förälder till dina barn, som familjemedlem. Din energi “sitter i väggarna” och genom att den är som den är, fri, frigörande, neutral och oberoende, välvillig, generös, kraftfull och upplyftande med en tydlig och trygg angiven riktning, kommer den att vara en osynlig hand i arbetet för att hjälpa andra göra och vara sitt bästa.

Hand i hand med ditt själsliga uppdrag kan du göra det du är här för, på jorden, samtidigt som du tjänar andra människor och pengar.