Livet & ledarskapet

De kuggar i varandra. Genom att ta vara på människan i ledaren och människorna i medarbetarna optimeras hela företaget.

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.

Det optimala är att börja med chefen, VD:n, företagsledaren som ansvarar för att vision, värdegrund, uppdrag och mål ska genomsyra verksamheten. Stubbetids arbetsmodell sätter VD:n i mitten så att företaget förankras inifrån och fortplantar sig ända ut till kund.

“Själen i företaget” är det som så att säga sitter i väggarna, kulturen och människorna, som behöver fortplanta sig inifrån och ut.

Stubbetid fokuserar på människan i VD:n och förankring av honom eller henne i sin kärna, det jag kallar själen.

För att ledaren ska fungera optimalt i sitt ledarskap och utföra sitt uppdrag på ett sätt som både företaget, medarbetarna och resultatet på sista raden tjänar på behöver han eller hon se om sitt hus då och då.

Det kan handla om att anlita stöd vid förändringar i livet, privatlivet, som påverkar människan och därmed ledarskapet. Allting hänger ihop. Att separera ledarskapet från den du är som människa riskerar att resultera i att du behöver bygga in olika roller i ditt liv som inte är förankrade hela vägen inifrån ut.

Det kan handla om stöd i ledarskapet utifrån frågor som “Vem är jag som ledare?” “Varför gör jag det jag gör, vad är min drivkraft?” “Hur fyller jag mitt uppdrag med mål och mening?” Dessa frågor hjälper Stubbetid till att mejsla fram svaren på. Svar som kan vara avgörande för hur människan fungerar och det som egentligen spelar roll, rent existentiellt.

Det handlar alltid om att stärka människan i ledaren, inifrån kärnan och ut. Med grepp om sin personliga drivkraft och egentliga kapacitet kan ledaren integrera det i sitt dagliga arbete.

Var du än befinner dig i livet och i ditt ledarskap tjänar Stubbetid dig för att ta hand om livet, det som är viktigt för dig, samtidigt som du utforskar och vidareutvecklar ditt inre och personliga självledarskap som vässar dig för ditt uppdrag på jobbet.

Världen förtjänar och behöver fler ledare som står i kontakt med sitt själsliga uppdrag och förmår ge det goda vidare som optimerar individer och mänskligheten. Därför finns Stubbetid®.

Aryel Walett
Livs- och ledarskapsutvecklare med fokus på människan och själen