Ledarens livsuppgift

– Hur många människor påverkar du med ditt ledarskap? frågade jag företagsledaren i fåtöljen mitt emot.
– Runt 70 personer, svarade han.
– Hur många familjer påverkar de i sin tur? fortsatte jag.
– 70, konstaterade företagsledaren.
– Hur många människor påverkar du med ditt ledarskap? frågade jag igen.

Företagsledaren funderade ett ögonblick och kalkylerade:
– Minst 140.
– Hur många familjer, vänner och kollegor har de runt sig? undrade jag.
Företagsledaren behövde inte svara.

Hur många människor påverkar du genom den du är, vad du går och står för?

Din vision och värdegrund, som människa och själ gör avtryck i ditt ledarskap. Hur du väljer att leva ditt liv utanför arbetsplatsens väggar påverkar din förmåga att leda och följa. Det kan optimera eller stå i vägen för den kraft du vill ge vidare för att lösgöra kapacitet hos dina medarbetare. Som ringar på vattnet ger du vidare av det du är här för, ditt livsuppdrag, på arbetsplatsen och i privatlivet.

Under din Stubbetid arbetar vi mer med ditt inre ledarskap; vem du vill vara och vad du vill stå för som människa, och vad din själ har tänkt sig egentligen; än med ditt professionella ledarskap. Men de hänger ihop.

Du utgör en viktig kärna för många människor och både du och de dina tjänar på att du förvissar dig om att ditt ledarskap är förankrat i din djupaste intention. Att ditt uppdrag som ledare blir en del av ditt livsuppdrag. Att du får med dig mål och mening på ett sätt som känns vettigt och förankrat för dig. Det kan handla mer om HUR du leder, agerar och hanterar än vad dina konkreta arbetsuppgifter är. Vilken kraft och energi möter dina medarbetare hos dig? Ser du deras själ och egentliga kapacitet? Det som ger dem en känsla av meningsfullhet.

En vis ledare vet när det är dags att ta hand om sig själv.

Tänk om människor som spenderar mesta delen av sin vakna tid på jobbet får möjligheten att upptäcka mer om sig själva, växa som människor, för att de har en ledare som förstår att det som är rätt för individen är rätt för företaget.