Ledare med en tanke och idé om livet

Stubbetid ger dig en plats att återvända till med tid för inventering, reflektion och förankring. För att hantera förändringar, fördjupa ditt ledarskap och göra det hela vägen inifrån och ut.

På bild: Mikael Jansson. Foto: Alex Wayne


Igår fick jag frågan två gånger: – Varför ska företagsledare boka Stubbetid?

Stubbetid vänder sig till dig som varit ledare ett tag, som redan har en vision, och kanske tankar om din mission, djupt inom dig, som nu vill vidareutvecklas och gå ännu djupare. Kanske har du i något sammanhang på jobbet fått feedback från ledningsgrupp eller medarbetare som gett dig tankar om det du vill förbättra, hos dig själv. Eller så har du helt enkelt kommit fram till det själv.

Observera att Stubbetid arbetar med fokus på dig som människa och själ, ditt inre ledarskap som stärker ditt operativa ledarskap inifrån din egen kärna.

Du kan även vara i en förändring som berör privatlivet och som påverkar din optimala kapacitet som chef och ledare, som man och pappa eller som kvinna och mamma. Du söker ett bollplank som kan hjälpa dig att gå på djupet med dig själv och få fram svaren på hur du ska hantera det som händer.

Ditt behovs omfattning bestämmer om ett dygn räcker eller behöver byggas på med fler. Du kan med fördel boka fler dygn sammanhängande. Tillsammans sätter vi ramarna utifrån det du vill ha hjälp med. En halvdag kan ses som en introduktion som kan ge dig precis det du behöver för stunden och som också belyser hur du kan gå vidare, på hemmaplan och med hjälp av mer Stubbetid.

Min intention med Stubbetid grundar sig i tanken om att människor och företagsledares möjligheter att påverka människor är viktiga. På så sätt att de berör inte bara medarbetares kapacitet på jobbet och deras utveckling utan även deras liv och familjer.

Att därför ha en förankrad idé om sitt ledarskap som i sin genuinaste form kan hjälpa människor att växa sig själva, privat, socialt och professionellt är för bra för att inte ta vara på.