Konceptet Stubbetid® [stɵb:ɛti:d]

Att dra sig undan och reflektera över djupare frågor i livet, se om sitt eget hus, inventera och rensa i det inre och yttre, förankras i kärnan (själen) för att utveckla och optimera människan i ett hållbart självledarskap.

Begreppet Stubbetid är en metafor för ett djupgående och utvecklande personligt arbete där det krävs att man drar sig undan och landar i sig själv. I konceptet innebär det att du som människa anlitar mig som din personliga frågeställare, kartläggare och vägledare under minst ett dygns vistelse borta från vardagen. Under din vistelse ingår fysisk praktisk egen tid på en stubbe i skogen, en klipphäll, stranden eller annan naturskön plats där du sitter för att reflektera kring det vi jobbar med för din utveckling, det du vill förändra och uppnå.

När du har nytta av Stubbetid®
 • Vid förändringar i livet som påverkar dig och ditt funktionella jag
 • När du vill fördjupa och förankra ditt livs ledarskap, det inre, självledarskapet, och optimera ditt professionella ledarskap
 • Vid faser av längtan efter något mer, mål och mening, att göra skillnad och leda andra människor till sin egentliga kapacitet
Frågor som förekommit under Stubbetid®
 • Varför är jag ledare?
 • Vad vill jag lämna för avtryck och göra för skillnad?
 • Vilken är min djupaste drivkraft i livet?
 • Vilket är mitt viktigaste ledord som ledare för mitt eget liv och andras arbete?
Förekommande resultat av Stubbetid®
 • Tydligare vision och värdegrund samt handlingsplan för genomförande av det som behövs
 • Insikt i den inre egentliga kapaciteten som är till för att användas
 • Godare relationer, klarläggande av vad som behöver tas tag i för att lösa fnurror på tråden
 • Nya affärsmodeller och utveckling av befintliga koncept
 • Tydligare, närvarande och mer utvecklande ledarskap
 • ETT ledord för den drivkraft som genomsyrar allt i livet och ledarskapet och optimerar människan i hela sig själv
Livet och ledarskapet (det inre och yttre) är i fokus och förankras i din kärna så att du kan fortsätta leva och leda ditt liv på ditt sätt, hela vägen inifrån och ut.

Under Stubbetid® utgår vi från hela dig med bakgrund, nuvarande situation och framtidsplaner samt det du vill utveckla, förändra och förankra, när vi arbetar med existentiellt viktiga frågor. Frågor vars svar ger dig grepp om din drivkraft i vision och mission, ditt uppdrag, med mål och mening vilket bidrar till ökad lönsamhet på flera plan.

Att kontinuerligt ta Stubbetid, här hos mig och i egen vardaglig regi, optimerar och förankrar, utvecklar och förädlar, dig som människa och din förmåga att bygga balans och funktion i livet och dig själv.

Att boka Stubbetid® som par stärker er som individer, er relation och förståelsen för hur ni fungerar, vad ni behöver och vad som är er drivkraft, individuellt och tillsammans. Mer information om möjligheten för par kommer inom kort.