Kärleken till ditt livs ledarskap

Ditt livs ledarskap som jag kallar livsuppdrag påverkas dagligen av dig själv, det som händer runt dig, din familj, vänner, medarbetare och din partner.

Det här inlägget vill jag rikta till par som lever i en relation, som brinner för varandra, som brinner för kärleken, som brinner för det de vill göra med sina liv, eller brinner för att hitta det de vill göra med sina liv.

“Se mig för den jag är”

Tillsammans kan ni vara oslagbara.

Två människor möts och har med sig var sitt bagage in i relationen. Detta bagage innehåller erfarenheter som påverkar hur individen går, står och fungerar. Om där finns känslomässiga och mentala obalanser kan dessa hoppa upp och göra sig synliga i relationen, till och med projiceras på partnern, vilket kan leda till obalans människorna emellan.

Självkännedom – en viktig byggkloss för en fungerande relation

Att du och din partner vet vem ni är, vad ni har med er, vad ni har jobbat med och vad som finns kvar att jobba med, ger er många möjligheter att växa och utvecklas tillsammans. Drömmen är ju att plocka fram det bästa hos varandra. Att se bortom skavanker och beteenden som går att förändra och lägga fokus på den kärna, själen och mannen eller kvinnan som är “ren” från alla gamla erfarenheter.

Det är en konst att stå i sig själv och vara där för den andre utan att själv tappa balansen

Ibland behöver vi verktyg för att hantera det som sker i vår relation. I mitt sätt att arbeta är tillvägagångssättet fokuserat på vad personen kan göra för och med sig själv. Vad, vem och hur kan du ta ansvar i det som är aktuellt i er relation, i dig och ert gemensamma. Det viktigaste arbetet för hållbar effekt är det ni gör själva för er själva, det ni vill mötas i och stå för, var och en för sig och tillsammans.

Att stå i kärlek när det blåser kräver starka rötter, ett högre perspektiv och självdistans

Att se till sig själv är inte samma sak som att vara egoistisk. Att stanna, stå kvar och finnas där är också att se till sig själv. Att inte fly eller avsluta för att det blir jobbigt. Utan istället ta tiden för att distansera sig och se vad händer om jag tänker och väljer kärlek i innevarande situation.

Vad vill kärleken?

Kärleken är aldrig på uppdrag att tillfredsställa egot, rädslorna och bekräftelsebehov. Kärleken är alltigenom givande. Ju mer vi ger desto mer får vi. Den kan också vara gränssättande, tydlig, rak och genomträngande – när den kommer ur vår kärna. När vi är förankrade inifrån och ut hörs och känns det att vi menar allvar och gör det för att vi vet att det är den enda rätta vägen. Sådan väl grundad kommunikation kan knappast missförstås.

Vägen in till kärnan och förankring kan ta sin tid, om och om igen.

Att prata ur hjärtat är en sak. Att tala ur djupet av sig själv, kärnan och själen, är något helt annat. Där finns den kraft som du landar i till slut när du tvingas konfrontera, fejsa, möta och grunda dig själv på riktigt. Inifrån denna mittpunkt kan du vara och göra dig oberoende. Ett oberoende som alltid tjänar din, andras och kärlekens väg.

Så nu lever ni sida vid sida, var och en med sitt livsuppdrag

Kunskapen och förståelsen för varandras olika uppdrag, värderingar och visioner är oerhört viktigt för en funktionell relation. Att ingen hindrar eller bromsar den andre i sin utveckling och väg framåt. Att båda är “med på båten” och accepterar varandras olikheter, processer och livsuppgifter.

Med kärlek och respekt kommer ni långt

Kärlek är att släppa den andre fri att vara som han eller hon är. Det är aldrig att begära, kräva eller förvänta sig att få…. Det är alltid med fokus på att ge. Men det är mycket vanligt att vi förväntar oss bekräftelse i både ord och handling som ett intyg på kärleken. Att det är ur det perspektivet vi tittar på vår relation; Vad ger denna människa mig?

Testa att vända på det: Vad ger du din människa på jorden? Vad kan du göra för att underlätta hennes eller hans vardag?

Jag själv behöver då och någon som drar mig i örat, “tjongar” till mig eller tid på min stubbe. För att fasa in i min kärna och återkomma till när mitt sanna perspektiv sitter i ryggraden. Det som kärleken vill. Och det är inte alltid som mitt lilla ego dansar hambo och tjoar glatt när jag inser vad som behövs göras… 😉 Men jag har valt med vilken energi jag vill leva mitt liv. Arbetet fortsätter.

När fnurror på tråden gör nystanet för stort att reda ut kan behövas hjälpa att hitta tråden och börja dra i en ände

En sak i taget. En dag i taget. Ta distans och hitta nya perspektiv. Jag utgår alltid från att de naturliga olikheterna mellan kvinna och man är till för att komplettera varandra.

Förening av motsatser är källan till allt liv. Kvinnan och mannen kommen ur denna källa är ämnade att föra detta liv vidare i en naturlig förenande process. Tillsammans skapar vi en värdig och sann grund i vår verksamhet.

Energiologi fokuserar på att bygga balans och funktion i människor, liv och relationer. Samtalen är kartläggande och med fokus på att förstå de personliga sambanden mellan orsak och verkan.