Jag vill sätta företagsledare i kontakt med sin själ

För att du, din familj och dina medarbetare – ja, varenda kotte! – tjänar på det.

Jag skapar Stubbetid för ledare som vill ta sitt ledarskap djupare och ta vara på själen som en resurs för förankring och förädling.

Värdet för dig och ditt liv:

  • Personligt växande, ökad närvaro, medvetenhet
  • Djupare mål och mening förankrad i din existentiella drivkraft som kan användas i din vardag
  • Ökad förmåga att vara där för andra (familj, medarbetare, vänner) så som du vill

Jag tjänar som en länk mellan din själs plan för livet; din grundenergi och dina medvetna tankar; det jordade och konkreta.
För det krävs en omfattande kartläggning av var du befinner dig just nu, var du kommer ifrån, vart du är på väg och vad du vill uppnå.

Du avsätter tiden och pengarna.
Vi sätter ramarna utifrån tiden du bokat och ditt aktuella syfte med Stubbetid.
Jag fyller din tid med djupgående (en del utmanande) frågeställningar och uppgifter samt kartläggning för att få en så komplett bild av dig som möjligt.
Du får hjälp att medvetandegöra det du behöver för ett djupt förankrat och personligt ledarskap.
Ur din personliga process konkretiserar vi det du har nytta av för ditt privata såväl som sociala och professionella uppdrag – det vill säga att med dig hem har du uppgifter och handlingsplan för fortsatt arbete.

Exempel på frågor jag ställer:

– Varför är du här? (på jorden/på din plats i livet/hos mig)
– Varför gör du det du gör?
– Vad är ledarskap, för dig?
– Vad vill du lämna ifrån dig, ge vidare till dina efterföljare, göra för avtryck?
– Vilka delar av ditt liv är viktiga för att ditt ledarskap och den kraft du egentligen har?
– Hur vill du genomföra förändring och utveckling?
– Har din existentiella drivkraft möjlighet att påverka eller fylla ditt uppdrag med djupare mål och mening?

Stubbetid hjälper företagsledare stå i kontakt med sin kärna och egentliga kapacitet så att de kan ge världen och människorna det de är här för.

Stubbetid öppnar dörrarna mellan konkreta och det abstrakta.
Mellan det personliga, privata och det professionella.
Mellan det inre och yttre ledarskapet.
Mellan känsla, tanke och handling.
Mellan människan och själen.

– Så att du alltid kan vara en och samma person i kontakt med din kärna, egentliga kapacitet och där för andra på ditt optimala sätt.