Jag vill ge dig en bit till av dig själv för ditt och andras självledarskaps skull

Det här är till dig som är ledare som funderar över ditt ledarskap. Du kanske har tappat eller söker ökad mål och mening. Eller så är det saker i privatlivet som rör och påverkar det som är viktigt för dig. Du kan ha medarbetare som är i obalans och behöver hjälp att hitta in i sig själva för att fungera optimalt på jobbet. Och hemma. Du är definitivt en människa som bryr sig om människor, både privat, social och professionellt och att de som arbetar för och med dig ska ha det gott även på hemmaplan.

Ge dig själv en stund att förankra det som behövs för att du fullt ut ska pulsera det som du vill integrera, investera och leverera i ditt verksamma liv. Ge din familj och din ledningsgrupp, dina medarbetare och dina visioner en möjlighet att få ta del av det där som du innerst inne bär på. Det som gör dig till den du är och som ger dig rum att utvecklas och växa i dig själv ännu lite mer.

Ta dig själv vidare.

Du är en viktig person. Som människa och ledare, förebild, kanske förälder och partner. Det du bär på spelar roll. Inte bara för de mjuka värdena utan även för de siffror som syns på sista raden. Allt handlar om att ge dig själv och människorna runtomkring dig chansen att öka er lönsamhet på alla plan. Vilket plan vill du helst bli rik på just nu?

Har livet hoppat upp och klappat till dig?

Undertecknad har varit med om och sett det flera gånger, hur människor slagits till marken och rest sig, om och om igen. Det spelar ingen roll ur vad de kommer. Vilka problem de haft. Vilka omständigheterna har varit. I grund och botten är vi alla samma skrot och korn. I enlighet med vår natur fungerar vi överlag på samma sätt. Vi växer och läker inifrån och ut. Grundorsaker till obalanser kommer inifrån.

Ett dåligt beteende, mående och en livssituation i obalans behöver åtgärdas genom att titta på bakomliggande orsaker. När vi förstått våra personliga samband mellan orsak och verkan får vi nycklar till hur vi kan göra en bestående förändring.

Förändringar i livet ger dig möjligheter att växa i dig själv.

Vad bär du inom dig som ännu inte har fått komma till sin rätt? Det där som du vill integrera, investera och leverera som handlar om mer än det du konkret kan ta på. Som har med dig som människa och ledare att göra. Och som själ. Själens intention med livet kan vara svår att ta på men ändå fullt närvarande, när du känner att det finns ett syfte med det. Själen i dig är lika viktig som själen i företaget; kulturen, filosofin, värdegrunden och visionen som sitter i väggarna, och i människorna.


Jordnära, konkret och abstrakt

Förmågan att ta emot allt det som inte går att ta på men som finns där och förvalta det i ett praktiskt görande.

Här gäller det att ha fötterna på jorden. Allt andligt, spirituellt, själsligt och emotionellt som behöver din uppmärksamhet behöver också din förmåga att stå jordad och förankrad.

Ju djupare rotad du är desto mer av det subtila kan ta plats i dig utan att bli flummigt och otydligt. Desto mer av dig själv kan du tillgodogöra dig.

I din natur äger du förmågan att ta emot det som finns för dig att ta emot från det abstrakta planet, greppa det och koka ner det till något praktiskt användbart för livet och ledarskapet. Kanske behöver du hjälp på vägen till en början men när du lärt dig hur du transformerar energi vet du hur du ska få det att fungera i praktiken.

Människor utan förankring flyger högt och är relativt lätta att plocka ner på jorden och in i sig själva. Medan människor tydligt fast och inramade av andras värderingar och livsfilosofier har en längre väg att gå för att hitta hem.

– Utdrag ur boken “Inre ledarskapets A och O