Jag ska åka till Aryel på Stubbetid…

– Vad ska du göra där?

Jag behöver göra en förändring och hitta nya tydligare vägar framåt, med mitt liv och ledarskap, men vet inte riktigt vad eller hur jag ska göra. Jag vill ha någon form av djupare substans i det jag gör med mitt liv, som att något fattas. Jag vet att Aryel kan hjälpa mig att inventera och sortera. Dessutom har jag hört att hon är en jäkel på att se det där som inte alltid är så lätt att greppa utan är en känsla av att det finns mer som jag kan utveckla och utforska. Jag vet ju att jag vill göra skillnad med min verksamhet men det är som att det saknas riktning i det jag gör.

Så kan det låta när någon bokar mig för Stubbetid®

Du kanske är mitt i livet och inte vet riktigt vad nästa steg är för utveckling av dig själv och ditt ledarskap. Självledarskap grundar sig på att vara chef över sitt eget liv och det är inte alltid som vi själva ser skogen för alla träd. Vi kan ha uppfattningen att det är ett område av livet som är i obalans medan det i själva verket hänger ihop med och är ett symptom på något helt annat; en inre fnurra på tråden eller ett annat livsområde som behöver tydliggöras och hanteras.

Vad händer i dig då?

Ibland handlar det om att hitta nya perspektiv och ny riktning på hur vi förhåller oss till oss själva och det vi står i. Jag brukar kalla det att “vända på energin”. Som att vända på tanken om att TA mera plats till att GE dig själv mera  plats. Vad händer i dig då? Att istället för att leta efter det du saknar eller längtar efter ställa in dig på att öppna dig för att ta emot det. Vad händer i dig då?

Den mentala delen av dig är bara en av alla de delar vi arbetar med i kartläggningen av dig och ditt liv, ditt självledarskap och ditt professionella jag. En av min specialiteter är att titta på vad du är här för att göra med ditt liv, med vilken djupgående drivkraft du är ämnad att genomföra det du har att hantera i livet, hemma och på arbetet, för att som jag kallar det “göra jobbet”. Det kan låta abstrakt och främmande och det är viktigt att konkretisera det, sätta det i hanterbara sammanhang och jordnära perspektiv. Även när jag berör kärnan i människan, det jag kallar själen.

Hur kan det se ut när själen ska ta sig an livet med sitt uppdrag?

Min erfarenhet är att det ofta handlar om både vad och HUR göra samt att du redan är på väg, precis där du är. Händelser i livet – hemma och på jobbet, situationer och relationer, inre blockeringar och obalanser, ser jag alla som nycklar till självkännedom. Det är genom det du går igenom i livet som du kan bli medveten om både den kapacitet du egentligen har och vad du är här på jorden för att göra. Det behöver inte betyda att du ska gå runt och berätta vad ditt “mission” är – det är du som ska känna och veta det inom dig. Sen kan du fylla din vardag, ditt ledarskap, dina relationer, dina beteenden, din val och beslut och göra det som går hand i hand med ditt slutgiltiga mål.

Det känns när människor är förankrade och vet vad de vill, på ett existentiellt plan.

En ledare förankrad i sin kärna, sitt livsuppdrag, medveten om vad som är hans eller hennes innerst drivkraft, får större genomslag och gör skillnad för fler, både människor och företag. En sådan ledares uppgift är att se och plocka fram det bästa hos medarbetarna, cheferna och ledningsgruppen. Deras egentliga kapacitet kommer dem själva och verksamheten till nytta. Visionen och missionen genomsyrar verksamheten och all kommunikation, internt och ut mot kund. Kulturen, själen i företaget och dess värdegrund är tydlig och närvarande i var och en, inifrån och ut. Denna miljö skapar möjligheter för människor att växa och utvecklas, både hemma och på jobbet.

Så tänker jag om varför själen ska vara med i ledarskapet.

Sommaren 2018

Under det två första veckorna i juni kan du boka Stubbetid på en plats i Bohuslän. Jag utgår från Grebbestad. Resten av sommaren befinner jag mig på Österlen där det finns gott om plats för dig, ditt självledarskap, ditt liv och din utveckling som människa.

  • För företagsledare som vill utforska och gå djupet med sitt ledarskap, ta hand om livet och sig själv, rekommenderar jag ett dygn.
  • För privatperson i behov av vägledning och ett stärkt självledarskap rekommenderar jag en halvdag.
  • För egen företagare som vill förankra sitt personliga varumärke i sin existentiella drivkraft rekommenderar jag ett paket om tre tillfällen.
  • För par rekommenderar jag en heldag.