Inre ledarskap

Hur du står förankrad i dig själv och din inre kärna sprider sig som ringar på vattnet till de människor du relaterar till. Det skvätter över till medarbetare och de människor som de i sin tur relaterar till. Alltså påverkar du en hel del personer med hur du agerar och hur du möter de du arbetar med och träffar dagligen.

Att förankra ditt inre ledarskap handlar om att gå till kärnan av dig själv och identifiera det som du står för, vem du vill vara och med vilket syfte du vill genomföra saker i ditt liv, ditt arbete och din organisation. Genom att lära känna hur du fungerar och varför får du ökad kunskap om hur människan fungerar och kan möta individens varför genom att se och bekräfta personen där han eller hon behöver det bäst. Att hjälpa människorna som arbetar för dig att hantera sina utmaningar och utvecklas inger förtroende, förankrar lojalitet och höjer arbetsglädjen.

Det inre ledarskapet är inte alltid helt enkelt, beroende på vad som sitter i vägen i form av förutfattade meningar och värderingar som kan vara inpräglade i dig utan att de egentligen är dina i grund och botten. Att skala av allt in till sin kärna för att ge dig ordentligt grepp om din djupaste existentiella drivkraft öppnar möjligheterna för dig att upptäcka nya perspektiv och förankra det som är viktigt på riktigt för dig.

Djup
Lager på lager av det du behöver för att fungera som människa och göra jobbet

Själen, kärnan, mittpunkt – kalla det vad du vill – ger dig kraft att alltid stå i dig själv, förankrad och balanserad, oavsett vad som händer runtomkring dig.

Ur djupet av dig själv hittar du svaren, de konstruktiva lösningarna och modellerna för hur de ska genomföras.

För det krävs tiden, öppenheten och beslutsamheten att gå på djupet med dig själv. Läka det som varit, avsluta oavslutat som tar energi och göra plats för det nya.

För denna process krävs tillit, tacksamhet och beredskapen att släppa taget om det som inte längre tjänar något syfte.

– ur min kommande bok “Inre ledarskapets A och O”

Du som ledare äger den stora möjligheten och ansvaret att ge av det du är här för. Av det som egentligen spelar roll när det kommer till kritan. Om det är rikedom i form av pengar och välfärd samt makt och kontroll du vill lämna efter dig så är det vad du ska paketera och framföra ärligt och avskalat med öppna agendor. Inför dig själv och inför andra. På så sätt blir du fri att göra det du har som mål att uppnå. Raka rör och rena avsikter. Är det andra värden som handlar om människans utveckling och funktion på sin existentiella och individuella nivå som du vill sätta i fokus och låta fortplanta sig så långt det bara går är det vad du ska fylla dina handlingar med, på daglig basis.

Drivkraften är individuell och behöver hanteras, förankras och utvecklas därefter. Jag gissar att du har fler människor runt dig än dina medarbetare, i form av familj och vänner, som betyder mycket för dig och som också mår bra av att du fungerar fullt ut som du vill. Hela vägen inifrån och ut.

Det som kan driva dig att ta kontakt med mig kan vara en önskan om djupare mål och mening – med ditt verksamma liv. Det kan också vara behovet av att förankra dina val och beslut i samband med en förändring i livet.