Inre ledarskap och självledarskap förankrar dig i din egentliga kapacitet

När jag pratar om (skriver om och jobbar med) inre ledarskap syftar jag på hur du hanterar dig själv i dina inre rum. Hur du tänker om dig själv. Hur du tycker om dig själv. Hur du bemöter och uttrycker dina känslor och tankar. Det jag också berör är medvetenhet om var dina känslor och tankar kommer ifrån. Står de i kontakt med din kärna, mogna att fylla dina handlingar med det som är du? Eller härstammar de från något gammalt, något du varit med om tidigare som formar och präglar hur du hanterar dig själv och agerar i olika situationer?

När jag pratar om (skriver om och jobbar med) självledarskap innefattar det ditt inre ledarskap och hur du går till handling. Vilken värdegrund agerar du utifrån? Gör du det du ska och på det sätt som stämmer med det du vill? Egentligen?

När du har rensat bakåt, förankrat dig i din kärna, tagit ett snack med själen om planen för livet och intagit riktning framåt är du optimerad för att göra storverk.

  • Inre blockeringar och obalanser är till för att du ska lära känna dig själv, på djupet.
  • Händelser i livet, situationer och relationer som får dig ur balans, är till för att du ska inse vilken kapacitet du egentligen har.
  • Här har du världens möjlighet att identifiera din innersta drivkraft och ta reda på vad du går och står för.
  • HUR du hanterar det som utmanar och prövar dig är det som lägger grunden för din väg framåt.

Du är en förebild för dina medarbetare och dina människor på jorden. Hur vill du “gå före”?

Att göra storverk, skillnad, avtryck och intryck på det sätt som är ditt personliga unika sätt är a och o för din inre balans och energi. I din kärna finns kraften du behöver för att genomföra det du är här för. Den kapacitet du äger och har, innerst inne, är också en viktig källa att gå till när livet händer, när du prövas, utmanas och står i något som är tufft att hantera. Ingenting står egentligen i vägen för ditt personliga växande eller din möjlighet att bli ännu tydligare i ditt ledarskap.

Mitt uppdrag är att fylla inre ledarskap och självledarskap med den energi som är rätt för individen. Själens plan för livet och den existentiella drivkraften måste få finnas med på ett hörn för att tydliggöra mål och mening, livsuppdraget och vad personen kan stå stark i när hon eller han prövas.

Genom hur du hanterar det som händer dig, privat, socialt och på jobbet kan du göra skillnad för dina närmaste och som ringar på vattnet även deras närmaste. Hur många människor påverkar du varje dag genom den du är, vad du går och står för?