Identitet ledare

Vem är människan och själen i dig som ledare?

Stubbetid ger dig rum att optimera dig att vara den ledare du vill vara, inifrån din kärna, din själ och i kontakt med det som är existentiellt viktigt för dig. Kanske har ditt ledarskap redan en bra grund och det finns delar av dig själv, och i ditt liv, som du vill fördjupa, utveckla och ta hand om. Du får möjlighet att identifiera det som begränsar dig och komma fram till hur du ska ta tag i det. Livet; familjen, fritiden, vänner, arbetet, medarbetare, ekonomi, kost och motion, vision och värdegrund – viktiga delar som alla hänger ihop och påverkar ditt funktionella och professionella jag, hemma och på jobbet.

Stubbetid stärker din yrkesroll genom att ta hand om dig som människa och ditt självledarskap. Inre fnurror, privata relationer, gamla rädslor, aktuella händelser och situationer – allt som kan påverka din operativa vardag på ett eller annat sätt kan hanteras när du drar dig undan från vardagen för återhämtning och inventering med konsultation som syftar till att ta fram mer det som är du.

Som ledare, som människa – man, pappa, kvinna, mamma och själ.

Låt de naturliga olikheterna komplettera varandra

Självledarskap

Bortom kontroll fylld av ansvar inifrån själen och ut

Du befinner dig i en situation där du ska leda och följa dig själv och andra. Rådet är att ALLTID göra det inifrån din egen kärna som du lärt känna så väl, ut i ett handlingskraftigt görande. I ledarskapets konst ingår även att ibland stanna upp och följsamt betrakta för att låta var och en visa sig själva vad de går för.

Med närvaro, lyhördhet och tydlighet kan du ansvara för att visionen och värdegrunden (i livet, familjen och företaget) fortplantar sig hela vägen inifrån och ut där människor ses och tas om hand så att de kan utvecklas på ett personligt plan. Samtidigt som medarbetare växer och optimeras är de med och stärker själen i företaget.