Hur du som ledare har möjlighet att påverka.

Om ditt liv fungerar påverkar du din familj.
Om din familj fungerar påverkar den samhället.
Om samhället fungerar påverkar det landet.
Om landet fungerar påverkar det hela världen.
Om världen fungerar sprider det sig som ringar över hela universum.

Din påverkan börjar med dig själv och sprider sig utåt. Försäkra dig om att din påverkan är både stark och välgörande.

Allt växande sprider sig utåt från en fruktsam och kraftfull kärna. Du är en kärna.

– ur Ledarskapets TAO.

Med stor ödmjukhet har jag sett företagsledare möta sin själ och därmed sin djupaste mission – sin existentiella drivkraft – och hur det sen har spridit sig som ringar på vattnet i deras liv och verksamheter.

Vad livsuppdraget på ett själsligt plan innebär behöver individen veta först och främst för sig själv, förankra inifrån och ut, och använda som bränsle i den dagliga tillvaron. Det behöver inte alls formuleras eller paketeras konkret och presenteras för världen på ett sätt så att alla förstår. Det kan uttryckas i val och handling och med vilken inställning och värdegrund man utför sitt arbete. Professionellt, med och för familjen och i sitt sociala nätverk. Det viktigaste är att man inom sig vet vad som är kärnan.