Då allting är som det ska vara mest hela tiden.

Ljudet av klockorna som stannat för dig in i en annan dimension av dig själv och medvetenhet om livet. Hur det fungerar har blivit din vardag och du lever med insikt om att allt är föränderligt. Allt utom din innersta kärna.

Det är när du står i den kärnan som du kan utföra storverk, antingen genom att gå till handling för att förändra, förankra och förädla. Eller stå stilla och betrakta den process som det innebär att vara människa och att leva det liv du lever här.

Du låter det ske som sker, allt har en mening.

– Ur min klokbok för den vise ledaren: Inre ledarskapets A och O