Gå inte längre än vad du har skor för

Texten under fotot nedan är ur min bok “Inre ledarskapets A och O“. Det är det vi jobbar med under Stubbetid; Ditt inre personliga ledarskap, det du använder för att leda dig själv och som genomsyrar det ledarskap du står för på jobbet. Vem du är som människa, vem du vill vara, vad du står för och din djupaste drivkraft är något som finns med dig hela tiden. Förankrad i din kärna, det jag kallar själen, låter du dina medarbetare ta del av dina inre kvalitéer och din kunskap på ett sätt som lyfter och leder dem.

Ställer du dig de rätta frågorna?

Frågorna vars svar spelar roll när livet går mot sitt slut. När vi jobbar med frågeställningar som syftar till att mejsla fram dina djupaste drivkrafter kan saker och ting ställas på sin spets. Det är så det som verkligen spelar roll får ta plats i ditt liv och ledarskap. Det som i slutändan är ditt sätt att leva och ta hand om ditt liv för att fungera optimalt och därmed ge det vidare. Till dina medarbetare och din familj, och även till framtidens ledare.

Ta vara på ALL din kunskap och kompetens och komplettera med det du behöver för att kunna nyttja din egentliga kapacitet. Var lyhörd för ledarskapets guldkorn; medvetenheten om när du aktivt ska ta ledningen och när du betraktande ska följa ditt team.

Kunskap och kompetens förankrade i livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och själen

Vi har flera liv men vi har bara ett att leva, ta ansvar för och sköta om här och nu.

I det här livet har du försetts med eller försett dig själv med, det du behöver för att göra det du ska. Genom att ta emot det som kommer inifrån kommer du att förstå vad du behöver komplettera med utifrån.

Du kommer att veta när det är dags att leda respektive följa flödet. Med en dos självkänsla och en dos självbehärskning tar du dig långt.