Kärnan, det jag kallar själen, är en del av styrkan i din drivkraft.

Hur du vill leva och vad som känns viktigt i livet avgör vem du är som människa – och hur du fungerar som ledare.

Du är företagsledare med en djupare tanke om ditt ledarskap och hur det formas i relation till människorna omkring dig. För dig är arbetet en stor del av en livsstil, något som engagerar dig starkt och som du sätter stort värde på.

Du inser vikten av att få med alla delar av dig själv för att kunna fungera fullt ut som medmänniska. Du är nyfiken på att upptäcka mer om dig själv och vill förstå själens intention med livet så att den kan tjäna som din egen, inre ledare.

När du stannar upp och tar dig tid att identifiera din själ – både i dig själv och i ditt ledarskap – hittar du in till det som känns äkta och meningsfullt. Då kan du förankra din värdegrund inifrån en djupare del av dig själv. Det bildar en stabil grund för dig som människa, för ditt personliga varumärke och för din roll som ledare.

När du vill fördjupa och förankra ditt ledarskap, såväl privat som professionellt, hjälper jag dig att rensa och sortera så att du kan känna, tänka och agera inifrån, fri från hinder och begränsningar.

Vad är din själs tanke och idé med livet? När du förstår vad du är ämnad att göra kan du förverkliga det du vill – inifrån och ut. Allt börjar med att du ger dig själv tiden att sitta ner och tänka efter. Jag kallar det Stubbetid®.