Under ett dygn, eller flera, arbetar vi koncentrerat och utgår från ditt nuläge, din livserfarenhet samtidigt som vi reflekterar över dina visioner och drömmar. De frågor vi ställer leder till svar som hjälper dig att rensa bort det som hindrar dig och lyfta upp det som för dig framåt.

När känslor frigörs formas nya tankar. Med grepp om själens ledarskap får du användbara verktyg som du tar med dig hem. Se ditt dygn som ett träningsläger med själen.

ETT DYGN

Jag välkomnar dig till Ystad där vi möts upp för din Stubbetid®. Du är här exklusivt med och för dig själv under ett dygn som vi inleder och avslutar efter lunch så att du kan resa hit på morgonen och hem på eftermiddagen dagen därpå.

Dag 1

Vi inleder med tidig lunch och tar oss sen till platsen för den enskilda konsultationen. Under eftermiddagen fikar vi när vi vill. Lagom till middag har du med dig kvällsuppgifter för eget arbete och egen tid i ditt boende där du vistas för natten.

Dag 2

Efter frukost träffas vi för en promenad med samtal om gårdagens kvällsuppgifter. Under förmiddagen fortsätter vi från där vi avslutade dagen innan. Vi fikar när vi vill, sammanfattar och avslutar din vistelse med lunch.

Vad vi gör på plats:

Du sätter ramarna för vad du vill ha ut av din vistelse.
• Kartläggning av dig som människa, inklusive bakgrund, din nuvarande livssituation, dina mål och dina tankar om framtiden.
• Identifiering och eliminering av sådant som hindrar och begränsar dig. Vi berör känslomässiga, mentala och fysiskt praktiska bitar av livet.
• Djupgående arbete för din själs intention med livet samt din vision, din värdegrund och det som ger dig mål och mening.

Egen tid:

På kvällen har du tid för eget arbete och praktisk Stubbetid®.

Vad du tar med dig hem:

• Ökad självkännedom och själ-kännedom.
• Optimerat självledarskap.
• Konkret handlingsplan samt plan för uppföljning.

Pris per dygn:

10 000 kr (moms tillkommer). I upplägget ingår enskild konsultation i minst 8 timmar samt helpension (två luncher, en middag, en frukost samt fika) och logi på ett av mig utvalt boende. Om du vill kan jag även resa till dig. Då tillkommer mina kostnader för resa, logi och måltider samt platsen där vi ska ha Stubbetid.

Antalet dygn kan byggas på utifrån ditt behov, det du vill fokusera på och de ramar vi sätter tillsammans. Det finns även möjlighet att boka Stubbetid® halvdag, kontakta mig för upplägg.

Platsen:

Vi bokar in din Stubbetid på en naturnära av mig utvald plats i Bohuslän. Du tar dig till Uddevalla eller annan ankomstplats enligt överenskommelse där jag möter upp. Jag reser även ut i landet på förfrågan.