Ibland skulle du kanske både vilja och behöva åka iväg och sätta dig vid lägerelden för att sortera tankar, lägga känslor på plats och förankra dig i din kärna för att klarlägga lösningar. Konstruktiva och handlingskraftiga.

Då och då serverar livet förändringar som kräver omtag. Ett omtag innebär att stanna upp och ta sig tiden som krävs för att inventera det som finns på lager, utvärdera det som hänt hittills och kartlägga hur du kom hit, till den plats i livet där du befinner dig nu. Det innebär också att göra dig av med det som är inaktuellt och färdiganvänt. Släppa taget om det som varit och göra plats för det som komma skall.

Kanske behövs det en ordentlig avskalning för att du ska se och inse hur du ska ta dig an uppgiften som följer med just din förändring i livet.

Efter avskalning och rensning kommer planen framåt. Din riktning, din handlingskraft och målmedvetenhet. Vem du vill vara och vad du vill stå för i det. Kanske vill du göra skillnad. Vara mer närvarande. Prioritera på ett nytt sätt. Trygg i att du gör det du vill göra hela vägen inifrån och ut.

Förändringen du står i är en möjlighet till vidareutveckling. En vink om att ta dig själv på så pass allvar att du ger situationen det som den kräver och finns där för både dig själv och andra inblandade med din fulla kapacitet.

Exempel på förändringar i livet där du kan ta nytta av Stubbetid:

  • Du inleder en ny relation / ska gifta dig
  • Du ska bli pappa / mamma
  • Du behöver få privatliv och jobb att gå ihop
  • Barnen flyger ut och ni blir två vuxna kvar hemma
  • Du börjar fråga dig varför du gör det du gör
  • Du efterlyser mer mål och mening, som ledare, som människa
  • Du byter arbetsplats
  • Du är i övergångsåldern
  • Skilsmässa / separation
  • Du ska gå i pension

Vilken förändring som än ligger dig närmast just nu och som du behöver ta hand om, på ditt sätt, så kommer ett dygn eller två fördjupa kontakten med din kärna där beslut kan förankras innan du går till konkret handling. Hemma. På jobbet. Med dig själv. Med andra inblandade människor.