För din funktion som människa

Detta är det jag hjälper andra kartlägga, utforska, utveckla och gå vidare med i sina liv och sitt ledarskap. Inre delar, yttre faktorer, bakgrund, pågående relationer och situationer samt vision, framtidsplaner, drömmar, värdegrund och livsfilosofi. Allt utgår från individens egna förutsättningar, sanning och egentliga kapacitet.

Vem är du? Varför gör du det du gör? Vad driver dig? Vad vill du, innerst inne?

Allt mitt arbete, mina tjänster och koncept, inklusive Stubbetid, syftar till att öka individens självkännedom och “själkännedom”. Med själkännedom menar jag kunskap om din existentiella drivkraft, det som du vill göra här på jorden innan det är dags att dra vidare. Mycket viktiga och grundläggande delar som stärker livet, ledarskapet, dina val och handlingar inifrån och ut. Med dem bygger du dig och ditt livs verksamhet hållbara.

Skala av och bygga upp

För att komma in till kärnan behöver vi “syna” bluffen. Då menar jag förstås inte att du går runt och ljuger för dig själv… eller?… utan att du kan bära på föreställningar och fördomar om dig själv och din uppgift som egentligen inte förankrats i dig hela vägen in. Det kan handla om prägling och inlärt beteende, värdegrund och livsfilosofi som är någon annans, inre fnurror på tråden som har sin grundorsak i obearbetat bagage och målbilder som skapats ur något annat än det som är du, innerst inne.

Det som står i vägen för dig och din egentliga kapacitet kan vara viktiga nycklar till självkännedom

Oftast är de inre blockeringarna diffusa och påverkar oss på ett mer undermedvetet sätt än medvetet. I alla fall tills vi hittat den röda tråden och drar ut nystanet till ett enda mönster som går att göra någonting åt. Där, just där, i dina personliga samband mellan orsak och verkan får vi möjligheten att förstå hur du hänger ihop och varför och vad du behöver för att släppa gammalt som inte längre tjänar dig och titta på vad du behöver istället för att fungera optimalt.

Ibland stirrar vi oss blinda på det livsområde där vi vill ha en förändring

Vi behöver ta distans för att se helheten och vi behöver kartlägga alla delar för att få insyn i vad som påverkar vad. Om du har privata relationer eller situationer som är i obalans kommer de att påverka andra delar i livet mer och mer tills du tar tag i dem. Oftast finns det både inre och yttre faktorer att hantera när det kommer till att se om sitt hus.

Vad du behöver ta tag i är nyckeln till hållbara resultat

Att “göra jobbet” kan innebära att ta tag i den där relationen, lösa den där konflikten, och ha de där samtalen som väntar på din närvaro, tydlighet och ditt engagemang. Det kan också innebära att börja träna, älska mer, gå ut i skogen, stänga av alla aviseringar en stund, boka den där resan eller något annat som du innerst inne vill, kan och ska. Det innebär alltid att göra det där du vet att du borde som du inte gör. Jag kan hjälpa dig att förstå mer om varför du inte gör det och optimera dig för att börja göra det.

Ibland behövs någon utanför oss själva som kan hjälpa oss att se vad det är som behöver göras.